loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Aanbesteden in een krappe markt

November 2012

Hoe voorkom je onvoldoende aanbiedingen op je aanvraag?

De laatste tijd zien wij dat het lastig is om voldoende goede inschrijvingen voor industriële automatiseringsprojecten te ontvangen. Tot voor kort was het heel gewoon dat je tot wel 10-12 inschrijvingen op een aanbesteding ontving, momenteel ervaren wij en onze klanten dat dit aantal sterk afneemt (bij één van onze klanten waren er zelfs helemaal geen aanbiedingen!).

Wij hebben hierop de drukte in de markt van de industriële automatisering gepeild. Aannemers geven aan goed tot erg goed in het werk te zitten. Het lijkt erop dat, ondanks de crisis, het gebrek aan technisch personeel in ons vak nu al merkbaar is.

Dit heeft gevolgen voor het (Europees) aanbesteden van werk. Aannemers maken steeds scherpere afwegingen om wel of niet aan te bieden. Hierbij wegen zij af:

 • de planning van de offerte versus de actuele werkdruk;
 • de planning van het werk versus eigen werkvoorraad en capaciteit;
 • de aanbiedingskosten versus de kans op opdracht;
 • de omvang van de opdracht.

In onze adviezen houden wij hier rekening mee. Dit doen wij door opdrachtgevers een offertetraject voor te stellen waarin de kans op aanbiedingen wordt verhoogd.

 

Hier kan je denken aan de volgende elementen.

 • Vroegtijdig de aanvraag aankondigen en waar mogelijk meer tijd nemen voor de realisatie van het werk. De opdracht is daarmee voor de aannemer beter in te plannen.
 • Zo snel mogelijk in het offertetraject het aantal aannemers brengen naar 2 á 3. Hiermee wordt de kans op opdracht voor de aannemer vergroot.
 • De inspanning voor aannemers in het offertetraject terugbrengen door de juridische -, procedurele-  en projectmatige eisen proportioneel te maken ten opzichte van de opdrachtomvang.

 

Bij het terugbrengen van de inspanningen van aannemers in het offertetraject ondervinden wij steun van de Proportionaliteitsgids. Deze gids is onderdeel van de aankomende aanbestedingswet.

 

Onderstaand enkele voorbeelden van het in proportie brengen van de eisen.

 • Procedurele eisen die veel werk vragen in het offertetraject pas uitvoeren vlak voor opdrachtverlening, enkel door de voorkeurskandidaat. Dit in plaats van alle gegadigden aan het werk te zetten in het offertetraject. Denk hierbij aan de concernverklaring (403-verkaring) of door andere klanten ondertekende referenties.
 • De eisen die aan de financiële en economische draagkracht worden gesteld, dienen in verhouding te staan de financiële risico’s van de opdrachtgever. Als deze er niet zijn, bijvoorbeeld omdat alternatieve leveranciers zonder extra kosten kunnen worden ingeschakeld, dienen eisen aan de draagkracht zelfs te worden weggelaten.
 • Eis één referentie die precies aansluit op het werk, (bijvoorbeeld het leveren van een centrale wacht) in plaats van tien globalere referenties (bijvoorbeeld ervaring met industriële automatisering). Eén specifieke referentie is immers meer waard dan tien globale referenties.
 • Eis niet zomaar dat de aannemer moet voldoen aan ISO9001;hierdoor vallen kleinere organisaties vaak onterecht af. Stel eisen aan de kwaliteit van het eindproduct en de wijze hoe de kwaliteit beheerst wordt.

 

Onze ervaring is dat met het in proportie brengen van de eisen, de kans op aanbieders sterk wordt vergroot.

Kienia Industriële automatisering B.V.

Molenstraat 1
3371 AH Hardinxveld-Giessendam
+31 184 633 401
info@kienia.nl