loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Gezocht: Minister voor Smart Mobility (2022)

Smart Mobility: de techniek regelen we wel, maar wie brengt alle partijen bij elkaar? Smart Mobility gaat over het slim vervoeren van mensen en goederen. Het benutten van data en digitale technologie maakt dat je meer kunt doen met minder middelen. Tot nu toe ligt de focus bij Smart Mobility vaak op techniek zonder dat er een heldere visie aan ten grondslag ligt. In dit artikel schetsen we een beeld van de problemen die daardoor ontstaan en roepen we de overheid…

De drive van collega Bert Drijver: deze vijf redenen maken dat Bert met plezier bij KienIA werkt (2022)

Na negentien jaar in dienst van Schiphol, maakte Bert Drijver een jaar geleden de overstap naar KienIA. Hij vertelt: “De coronacrisis zorgde er niet alleen voor dat veel vluchten van de Amsterdamse luchthaven werden geschrapt. Ook veel uitbereidingsprojecten stopten. Hierdoor moest ik op zoek naar een nieuwe baan. Via Martijn Theune kwam ik bij KienIA terecht. Het bevalt me hier goed!” Bert vervolgt: “Mijn expertise ligt bij industriële automatisering in het algemeen, realtime software en cybersecurity. Op dit moment werk…

De Botlekbrug: een complex project én prachtige uitdaging (2022)

De afgelopen decennia werd er hard gewerkt aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Een onderdeel van deze verbreding, was de bouw van een nieuwe brug over de Oude Maas ter hoogte van de Botlektunnel. A-Lanes A15, een samenwerking tussen Ballast Nedam, John Laing, Stabag en Strukton, voerde dit project namens Rijkswaterstaat uit en onderhoudt de Botlekbrug voor een periode van 25 jaar. In 2013 vroeg A-Lanes A15 KienIA om hierbij te ondersteunen. Dit doen…

Systeemarchitectuur en machineveiligheid bij selectieve onttrekking zeesluis IJmuiden (2022)

In januari 2022 is Zeesluis IJmuiden officieel in gebruik genomen. Hiermee kan men de steeds grotere schepen die de haven van Amsterdam aandoen schutten, onafhankelijk van de getijden. Door het formaat van deze nieuwe zeesluis (500x70x18 meter) stroomt er echter veel meer zout het Noordzeekanaal binnen. Omdat zoutwater schadelijk is voor natuur, landbouw en de drinkwatervoorziening, gaf Rijkswaterstaat opdracht tot de bouw van een constructie om uitsluitend zoutwater af te voeren. Deze zogenaamde selectieve onttrekking wordt door Van Hattum en…

Succesvol Scrummen binnen de industriële automatisering (2022)

De Agile ontwikkelmethodiek Scrum is gemeengoed binnen de softwareontwikkeling. Het toepassen van deze methodiek zorgt daar voor voorspelbaarheid in doorlooptijd en budget. Door de vroegtijdige realisatie van tussenproducten ontstaat flexibiliteit om te reageren op voortschrijdend inzicht. Binnen de industriële automatisering is het gebruik van de Scrum-methodiek niet vanzelfsprekend. Maar ook hier heeft Scrum veel te bieden. Dat het gebruik van Scrum binnen industriële automatiseringsprojecten niet voor de hand ligt, zit hem in de projectmanagementdriehoek: tijd, geld en scope. Bij een…

Aan de slag met businesscontinuïteit (2022)

Wat gebeurt er wanneer de operationele bedrijfsvoering binnen jouw bedrijf stilvalt door bijvoorbeeld een cyberaanval op de procesautomatisering? Het is belangrijk om als organisatie goed voorbereid te zijn op een grootschalige verstoring van de procesautomatisering. Zeker als deze de directe aansturing van de primaire (geautomatiseerde) processen regelt en een verstoring het bestaansrecht van de organisatie bedreigt. Met welke rampenscenario’s moet je rekening houden? Hoe reageer je in deze gevallen? En hoe zorg je dat medewerkers weten wat zij moeten doen?…

Geslaagde integratie van het spoor op de Botlekbrug (2021)

In 2015 nam Rijkswaterstaat (RWS) de Botlekbrug in gebruik voor scheepvaart en het wegverkeer, als onderdeel van het traject A15 Maasvlakte-Vaanplein. Op de brug was ook ruimte gereserveerd voor een spoorverbinding als onderdeel van de Havenspoorlijn. De afgelopen jaren hielp KienIA, samen met de specialisten van ProRail, de aannemerscombinatie A-Lanes A15 met de integratie van het spoor op de Botlekbrug. Deze hulp bestond uit ontwerp-coördinatie voor de automatisering, afstemming met specialisten van treinbeveiliging en spoorbrugbeveiliging, integratie-testmanagement en coördinatie voor de…

De IA-archeoloog (2021)

IA vernieuwen begint met iets dat lijkt op archeologie  Een archeoloog maakt een reis terug in de tijd. Hij graaft in de grond en vindt scherven. Uit een aantal scherven reconstrueert hij een pot. En een aantal potten en een vuurplek bij elkaar wijzen op een vroegere keuken. Stapje voor stapje krijgt de archeoloog een beeld van hoe het leven er vroeger uit heeft gezien. Met daarbij altijd aannames, want helemaal zeker ben je nooit. Bij veel IA–vervangingsprojecten, waaronder momenteel de Maeslantkering en de Hartelkering, doorlopen wij een vergelijkbare reis. We hebben een bestaand systeem en starten met ’systeem archeologie‘. Onze scherven zijn de fysieke installatie en meestal een pakket incomplete en niet bijgewerkte documentatie. Hieruit moeten we zien…

Edge computing: IA ontmoet IT (2021)

Traditioneel zorgt industriële automatisering (IA) voor het primaire proces. Middels IA-systemen besturen, bewaken en bedienen we installaties zoals bruggen, sluizen, waterproductieketens en onze energievoorziening.  Waar IA vroeger het exclusieve domein was van de technici, krijgt ’de business’ door technologische ontwikkeling meer en meer directe toegangsmogelijkheden tot data van de installaties. Met deze data kan een organisatie haar bedrijfsvoering verbeteren. Met data over het primaire proces wordt bijvoorbeeld onderhoud efficiënter uitgevoerd, het energieverbruik verlaagd en kun je met minder medewerkers meer doen.    IA is geen IT  Deze nieuwe mogelijkheden creëren ook een…

In zeven stappen grip op cybersecurity (2021)

Cybersecurity is een belangrijk onderwerp binnen de industriële automatisering. Steeds meer organisaties worden zich bewust van de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan en ook de regelgeving op dit gebied groeit. Terecht, want de gevolgen van een hack of gijzeling kunnen enorm zijn. Naast de hoge geldsommen die geëist worden, komen primaire processen zoals het leveren van energie en drinkwater in het geding. Hoe kan jouw organisatie cybersecurity implementeren binnen haar dagelijkse operatie zonder dat dit een grote druk legt op de tijd van medewerkers? KienIA ontwikkelde een…