loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

De Botlekbrug: een complex project én prachtige uitdaging (2022)

De afgelopen decennia werd er hard gewerkt aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Een onderdeel van deze verbreding, was de bouw van een nieuwe brug over de Oude Maas ter hoogte van de Botlektunnel. A-Lanes A15, een samenwerking tussen Ballast Nedam, John Laing, Stabag en Strukton, voerde dit project namens Rijkswaterstaat uit en onderhoudt de Botlekbrug voor een periode van 25 jaar. In 2013 vroeg A-Lanes A15 KienIA om hierbij te ondersteunen. Dit doen we inmiddels alweer 9 jaar met veel plezier!

Collega Edwin van Velzen is al sinds KienIA in 2013 aan de slag ging met dit project hierbij betrokken. Hij vertelt: “Op dat moment stond het concept voor de Botlekbrug al, maar er moest nog flink geoptimaliseerd worden. Dit is niet zomaar een viaduct, maar een zeer grote brug die kan openen en sluiten, met verkeer over water, weg en spoor. Dit maakt het project complex en tegelijkertijd tot een prachtige uitdaging. Bij de bouw van de Botlekbrug waren verschillende partijen betrokken. Ook de automatisering was complex en verliep bovendien niet optimaal. Wij zorgden als het ware voor een helicopterview over de totale brug en boden overzicht over zowel de hele automatisering als hoe de brug moet functioneren.”

 

Verschillende deelprojecten
Door de jaren heen was KienIA betrokken bij verschillende deelprojecten binnen project Botlekbrug:

 1. Integraal ontwerp van de automatisering
  We gingen aan de slag met het ontwerp van de automatisering van de Botlekbrug. Op basis van onder andere de contracteisen en overleg met de betrokken partijen maakten we een concrete functionele beschrijving van de integrale werking van de complete brug, inclusief de verschillende bedienvormen. Een grote uitdaging hierbij was het laten aansluiten van de Botlekbrug en haar functionaliteit op de verkeerscentrale in Rhoon, de technische interface van ProRail en de werkprocessen van Havenbedrijf Rotterdam. Hierbij draaide het niet alleen om de technische koppeling aan centrales, maar ook om de functionele integratie. Om voor een goede aansluiting te zorgen, deden we onder meer een rollenspel met alle betrokkenen.
 2. Integratietesten
  Op basis van het integraal ontwerp startte de daadwerkelijke bouw van de software. De Botlekbrug is een complexe machine waarbij diverse onderaannemers hun eigen deel bouwen en testen. Maar dat deze afzonderlijke delen goed functioneren, betekent nog niet dat het geïntegreerde geheel de juiste en gewenste werking heeft. Daarom gebruikten we drie integratietesten:
  • FIT level 6 en 5 – Factory Integration Test
  • SIT level 6, 5, 4 en 3 – Site Integration Test
  • PAT level 2 en 1 – Proces Acceptance Test
  Bij deze FIT- en SIT-integratietesten waren wij verantwoordelijk voor het opstellen van de testplannen, het maken van protocollen, de testleiding en rapportage en verwerking van de testresultaten. De PAT werd door Rijkswaterstaat en ProRail verzorgd.
 3. Automatiseringswijzigingen
  Bij de overkoepelende automatiseringswijzigingen maakten we het integrale IA-ontwerp, de integratietestplannen en leidden we de integratietesten. Daarnaast actualiseerden we de risicobeoordeling en schreven we maatregelen voor zodat aan de Machinerichtlijn voldaan blijft worden en de CE-markering geldig blijft. Tenslotte actualiseerden we het technisch dossier inclusief gebruikshandleiding en stelden we de nieuwe EG-verklaring van overeenstemming op voor ondertekening door de bestuurders van A-Lanes
 4. Integratie van het spoor
  Samen met de specialisten van ProRail werkten we aan de integratie van het spoor op de Botlekbrug. We hielpen met de ontwerp-coördinatie voor de automatisering, afstemming met specialisten van treinbeveiliging en spoorbrugbeveiliging, integratie-testmanagement en coördinatie voor de machineveiligheid. Lees over dit deeltraject.

Edwin: “Wat dit project zo leuk maakt, is dat het heel concreet is. We zitten heel dicht tegen de uitvoering aan. En we zijn intensief betrokken, zowel bij het ontwerp, de bouw als het testen. Veel testen voerden we ’s nachts op locatie uit. Om daar dan in het donker in het brugwachtershuisje te staan – dat maak je niet vaak mee.”

 

Een echt KienIA-project
Door de jaren heen werkte al heel wat KienIAnen mee aan project Botlekbrug. Edwin: ”Gedurende de jaren en de verschillende fases van het project, wisselden we verschillende keren van team, waarbij we steeds met een man of vier aan het project werkten. Ik bleef als enige steeds betrokken bij het project. In de rol van projectleider heb ik inmiddels flink wat kennis hierover die ik graag deel met mijn collega’s. Er zijn heel wat KienIAnen die hier het vak hebben geleerd en ervaring hebben opgedaan. Het is heel prettig dat onze opdrachtgever A-Lanes A15 ons de ruimte geeft om op deze manier te werken. Zij vertrouwen erop dat wij onze zaken goed regelen en zorgen voor een goed team – en dat doen we ook.”

 

Trots
De Botlekbrug is een project om trots op te zijn. “De brug is in 2015 opgeleverd, maar ons werk hier gaat door. Als onderdeel van het DBFM-contract (Design, Built, Finance en Maintain) is A-Lanes nog tot 2035 verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook hierbij blijven wij betrokken en hebben we weer met veel partijen te maken, wat het een mooie uitdaging maakt om dit in goede banen te leiden. De Botlekbrug heeft dan misschien niet zo’n goed imago – zeker toen deze net in bedrijf was, waren er veel storingen. Inmiddels is het echter een zeer goed werkende en betrouwbare brug. En we blijven steeds verder verbeteren – dat zit bij KienIA in het DNA!”

Annemiek Veenendaal