loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Heeft Industriële Automatisering wel baten? (2015)

Een goede business case brengt inzicht in de opbrengsten van IA.

Meestal denk je bij een Business Case aan het verkrijgen van je benodigde budget, het belang is echter veel groter. Een Business Case zorgt voor prioriteit voor je project en commitment van managers en stakeholders. Daarom bevestigt elke projectmanagementmethode de noodzaak van een Business Case; de noodzaak om doelen, resultaten, baten en kosten van een project vooraf scherp te definiëren. De doelen volgen uit je beleid. De resultaten zijn een logische vertaling van de doelen, datgeen wat het project gaat opleveren. Kostencalculaties hebben we eerder over geschreven. Blijft over de baten.

De baten van investeringen in de IA liggen in het verhogen van de productiviteit, kwaliteit of veiligheid van de installaties die worden bestuurd, of het verlagen van kosten. Alleen zijn die baten meestal indirect; IA is immers het gereedschap waarmee de organisatie de installaties bedrijft. Dus IA-doelen liggen vaak in lijn van ‘de organisatie instaat stellen om’ te verbeteren, te optimaliseren, etc.

Daarmee zijn de baten van een IA-project afhankelijk van wat de organisatie met de nieuwe IA-gaat doen en zijn deze dus niet eenvoudig te bepalen. Daarom heeft KienIA daar een stappenplan voor ontwikkeld.

Artikel 1 nieuwsbrief zomer 2015

We hebben dit stappenplan al meerdere malen toegepast en hij werkt:

  1. Ondersteunt beslissingen door inzicht te geven in de opbrengsten.
  2. Bevordert eigenaarschap bij belanghebbenden.
  3. Maakt het mogelijk de werkelijke opbrengst van investeringen in industriële automatisering vast te stellen.

 

Nog even dit: te vaak komen wij Business Cases tegen die de investeringen in IA verantwoorden door minder uitgaven aan IA in de toekomst. Dat is een niet vol te houden argument! In elk denkbare toekomst zullen we meer geld uitgeven aan automatisering, niet minder! Verdere automatisering en robotisering zijn onstuitbare trends. Als we onze huidige welvaart willen behouden en uitbouwen, zullen we efficiënter gebruik moeten maken van menselijke arbeid. Welvaart is immers een product van techniek, niet van economie!

 

 

Annemiek Veenendaal