“Door het maken van een functioneel ontwerp borgen we de kennis over de Nederlandse stormvloedkeringen voor de toekomst”

Het is in 2023 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond: de grootste natuurramp van de vorige eeuw in Nederland. Als antwoord hierop werden de Deltawerken gebouwd: Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater uit de zee. Onderdeel hiervan zijn zes stormvloedkeringen: de Oosterscheldekering, Maeslantkering, Hollandsche Ijsselkering, Hartelkering, Ramspolkering en de Haringvlietsluizen. Stuk voor stuk prachtige en markante bouwwerken met een onmisbare functie. Om ervoor te zorgen dat de keringen ook in de toekomst optimaal blijven werken, is industriële automatisering essentieel. KienIA draagt hieraan bij door de uitvoering van verschillende projecten.

Industriële automatisering verwijst naar het gebruik van technologie om industriële processen te automatiseren en optimaliseren en de veiligheid en betrouwbaarheid van kritieke infrastructurele werken te vergroten. In het geval van de keringen gaat het om de industriële automatisering van onder andere het proces van openen en sluiten. Dit complexe sluitingsproces, en ook de beslissing hiervan gaat volledig automatisch. Een computer systeem bepaalt op basis van geavanceerde algoritmen wanneer de kering moet worden gesloten en weer kan worden geopend. De gegevens worden ook gebruikt voor voortdurende monitoring. Zo kan men eventuele problemen vroegtijdig opsporen en repareren, voordat ze tot storingen leiden.

 

Kennis borgen voor de toekomst

Om ervoor te zorgen dat de keringen nu en in de toekomst hun werk blijven doen, is het borgen van kennis over de systemen voor de keringen heel belangrijk. Deze kennis is nodig om de systemen te onderhouden en ter voorbereiding op een vervanging. KienIA helpt Rijkswaterstaat bij het borgen van deze kennis. De afgelopen jaren en de komende tijd werk(t)en we aan Maeslantkering, de Hollandsche IJsselkering, Hartelkering en Haringvlietsluizen. Door middel van model based systems engineering (MBSE) leggen we de functionele werking van de keringen compleet, aantoonbaar en voor lange termijn vast in een integraal functioneel ontwerp.

 

De Maeslantkering

Op dit moment werken we in opdracht van Rijkswaterstaat samen met The Collective aan het functioneel ontwerp van het beslis- en besturingssysteem van de Maeslantkering en het opstellen van de systeemspecificatie, ter voorbereiding op de vervanging hiervan. Projectmanager Niels Kok vertelt: “De Maeslantkering is een complexe kering. En in de loop der jaren is de informatie over de kering verspreid geraakt. Rijkswaterstaat wil de kennis van de kering op één plaats vastleggen om deze te behouden voor de toekomst. Samen met Rijkswaterstaat hebben wij besloten om een nieuw model based functioneel ontwerp te maken. Hierbij werken we als één team samen met beheerders en mensen uit de projectorganisatie van Rijkswaterstaat.”

Het startpunt bij dit project was de beschikbare informatie. Niels: “Aan de hand van een roadmap en gebruikmakend van de scrummethodiek hebben we deze informatie stap voor stap geanalyseerd.. Tijdens wekelijkse werksessies en de fysieke samenwerkdag met het team bespreken we de vorderingen, stemmen we zaken af en werken we hierdoor ook hard aan de kennisopbouw over model based system engineering (MBSE) bij de gebruikers. Samenwerking is essentieel voor het succes van dit project.”

Wiske van Hezewijk is inhoudelijk betrokken bij het project. Zij vertelt: “In diagrammen maken we zaken visueel. Zo maken we een state machine of activitiy diagram aan om het functioneren inzichtelijk te maken en gebruiken we weer andere diagrammen om de interactie te visualiseren. Het borgen van kennis in een model zorgt ervoor dat je makkelijk een impactanalyse kunt maken. Hiermee kun je snel en eenvoudig zien wat de gevolgen van een gewenste wijziging zijn. Vaak zijn dat er meer dan je denkt.”

 

Meerwaarde KienIA bij keringen

Niels: “Bij dit project werken we model based in plaats van document based. Dit betekent dat informatie uniform en duurzaam wordt vastgelegd in modellen en niet in losse documenten. Het is voor het eerst dat MBSE op deze schaal binnen stormvloedkeringen wordt toegepast.” Wiske vult aan: “De meerwaarde van KienIA zit daarnaast zit in het feit dat wij geen softwarepartij zijn en hierdoor systeemonafhankelijk. Wij kunnen ons juist goed verplaatsen in de gebruiker en beheerder, betrekken deze en kijken puur functioneel. Dat leidde al vele malen tot een goed resultaat.”

Wiske: “Het leuke aan het werken aan de keringen is dat het gaat om enorme bouwwerken met een belangrijke functie. Ons werk hier heeft dan ook een behoorlijke impact: het móet goed zijn. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan voorop. Deze prioritering geeft ons de mogelijkheid om in de details te duiken en zaken goed uit te zoeken. Dat vind ik erg prettig.” Niels vult aan: “Het is heel tof om bij te dragen aan de automatisering van de keringen en deze vast te leggen voor de toekomst. Deze projecten zijn uniek en innovatief. De stormvloedkeringen zijn hele gave én belangrijke objecten. Er zijn er maar zes in heel Nederland en KienIA werkt aan vier daarvan. Daar zijn we trots op!”

Maeslantkering, een van de stormvloedkeringen. De maeslantkering gezien vanaf zee

Zie ook: Deltawerk Maeslantkering | Rijkswaterstaat