loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Aanbesteding migratie en beheer mobiliteitsdata – Provincie Utrecht

De klant De Provincie Utrecht werkt intensief samen met andere wegbeheerders voor het beheer van het mobiliteitssysteem in Midden-Nederland. De provinciale wegen die worden beheerd door provincie Utrecht lopen namelijk vaak ook door het beheergebied van andere wegbeheerders of hebben direct invloed op het functioneren daarvan. Om het verkeer effectief te kunnen regelen en dit op netwerkniveau af te stemmen is een vereiste dat alle relevante stakeholders werken met dezelfde actuele informatie. In de regio Utrecht maken diverse regionale wegbeheerders…

CE Markering Sluis Eefde – Lock to Twente

De klant Vanwege de verwachte toename van het aantal vrachtschepen op het Twentekanaal heeft het consortium Lock to Twente in 2016 opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om naast Sluis Eefde een tweede sluiskolk te realiseren. De monumentale Sluis Eefde is gesticht in 1933 en bevindt zich tussen het Twentekanaal en de IJssel.   Het consortium Lock to Twente (L2T) bestaat uit de TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP. De tweede sluiskolk verkort de wachttijden en maakt de belangrijke toegang tot Twente (‘de poort van Twente‘) minder…

Beleidskaders integraal OT/IT beheer – Gemeente Zwolle

De klant De gemeente Zwolle is binnen de gemeentegrenzen verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke omgeving. Haar werkgebied omvat ca. 12.000 hectare. Daarbinnen zijn veel verschillende dynamische objecten te vinden. Voorbeelden hiervan zijn verkeerslichten, bruggen, rioolgemalen, openbare verlichting en het cameratoezicht in de binnenstad. Deze objecten hebben als doel er voor te zorgen dat de Zwolse burgers zich veilig en volgens de regels in de openbare ruimte kunnen begeven. Het proces, waar een object een onderdeel van is, mag…

Systeemspecificatie Waterbeheer Objecten – Rijkswaterstaat

De klant Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO), cluster Zuid-Nederland team B Bediening en Besturing Vaarwegobjecten is verantwoordelijk voor het E&W/IA onderhoud aan de bediencentrales in Tilburg en Maasbracht inclusief diverse aangesloten objecten (o.a. sluizen, bruggen en waterbeheer objecten). Dit cluster is daarnaast verantwoordelijk voor de verdere modernisering van de installaties inclusief de bediening en bewaking op afstand. Hiertoe is een groot project in het leven geroepen onder de naam ‘Tilburg 3’ (TB3) waarvan momenteel het contract wordt voorbereid. Het…

Informatiebeveiliging – Gemeente Den Haag

De klant  Het bedrijfsonderdeel ‘Bereikbaarheid en Verkeersmanagement’ (BVM) is onderdeel van dienst stadsbeheer van de gemeente Den Haag. BVM fungeert als assetmanager, verkeersadviseur, datamanager en verkeersmanager. De bedrijfsprocessen van BVM zijn in grote mate afhankelijk van informatiesystemen en informatiestromen.   Het project  De verkeerssystemen van BVM bestaan voor een belangrijk deel uit automatiseringssystemen, zoals de aansturing van verkeerlichten en routeinformatiepanelen. Het doel van dit informatiebeveiligingsproject is om te voorkomen dat verkeerssystemen gesaboteerd worden met cyberaanvallen.    Als gemeentelijke overheid wordt de gemeente Den Haag gehouden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om een in control verklaring te kunnen afgeven, moet…

Besturing Tractie – RET

De klant De RET is hét dynamische openbaarvervoerbedrijf voor de regio Rotterdam. De RET verzorgt zorgeloos openbaar vervoer met bus, tram, metro én boot. Als geïntegreerd openbaarvervoerbedrijf zijn ze ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voertuigen en de infrastructuur. RET heeft het hele vervoersproces in beheer en zorgt voor veilig en betrouwbaar reizen met het openbaar vervoer. De opdracht De RET beheert de infrastructuur van tram en metro in Rotterdam. Die infrastructuur is samengesteld uit een grote…

Nieuwe automatisering bruggen – Gemeente Rotterdam

De klant De gemeente Rotterdam is de op een na grootste stad van ons land met meer dan 600.000 inwoners. De inwoners van de Maasstad maken samen met het scheepvaartverkeer veelvuldig gebruik van het grote aantal bruggen binnen de gemeente. Deze bruggen zijn dan ook van cruciaal belang voor de stad als het gaat om een goede doorstroming. Project & bijdrage KienIA In 2010 is KienIA gestart met een vooronderzoek voor de gemeente Rotterdam dat heeft geleid tot de automatisering…

Noord/Zuidlijn – Amsterdam

De klant De Noord/Zuidlijn is waarschijnlijk het meest uitdagende en complexe infraproject dat nu in Nederland speelt. De Noord/Zuidlijn verbindt Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid en zal daarmee zorgen voor een betere blijvende bereikbaarheid van Amsterdam Goede bereikbaarheid is immers essentieel voor de economische ontwikkeling van Amsterdam. KienIA werkt al ruim zes jaar mee in dit project. We hebben daarin geholpen de Centrale Besturing van Installaties (CBI) te realiseren. De CBI bestuurt, bedient en bewaakt alle installaties in het metro-areaal….

Informatiebeveiliging Industriële Automatisering

De klant Diverse opdrachtgevers die, wegens geheimhouding, anoniem blijven. Bij deze opdrachtgevers maakt de Industriële Automatisering de juiste werking van de Vitale Infrastructuur (drinkwatervoorziening, afvalwatertransport en –zuivering, verkeersdoorstroming) mogelijk. Project De Nederlandse overheid heeft een adequate bescherming van de Vitale Infrastructuur  door (semi)overheden verplicht gesteld. Deze bescherming betreft naast fysieke beveiliging (hekken, sloten) ook beveiliging tegen cybercrime. Voorbeelden hiervan zijn informatiemisbruik door hackers, computervirussen of andere criminaliteit. Bij diverse opdrachtgevers is beleid opgesteld om deze informatiebeveiliging voor met name de…

Stationspleintunnel – Gemeente Leiden

De klant Afdeling Stedelijk Beheer van de Gemeente Leiden is verantwoordelijk voor de openbare ruimten in Leiden. Hieronder valt een tal van kunstwerken zoals bruggen, tunnels en gemalen. Project  De Tunnel Besturing Installatie van de Stationspleintunnel te Leiden is verouderd en aan vervanging toe. De gebruikte apparatuur is niet meer leverbaar, wordt niet meer gesupport en vertoont op een aantal plekken gebreken. Daarnaast dient te tunnel vanaf 1 januari 2014 te voldoen aan de nieuwe tunnelwet, hetgeen betekent dat geïnventariseerd…