loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Cybersecurity PA – HDSR

De klant Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water in delen van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. HDSR beheert ruim 500 kilometer aan waterkeringen, is verantwoordelijk voor het waterpeil en het zuiveren van afvalwater met behulp van zestien rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het project HDSR wil haar procesautomatisering beter beschermen tegen mogelijke cybersecurity incidenten. Met behulp van een plan van aanpak wil HDSR inzichtelijk hebben hoe ze een hoger volwassenheidsniveau kunnen bereiken op het gebied van…

Beleidskaders integraal OT/IT beheer – Gemeente Zwolle

De klant De gemeente Zwolle is binnen de gemeentegrenzen verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke omgeving. Haar werkgebied omvat ca. 12.000 hectare. Daarbinnen zijn veel verschillende dynamische objecten te vinden. Voorbeelden hiervan zijn verkeerslichten, bruggen, rioolgemalen, openbare verlichting en het cameratoezicht in de binnenstad. Deze objecten hebben als doel er voor te zorgen dat de Zwolse burgers zich veilig en volgens de regels in de openbare ruimte kunnen begeven. Het proces, waar een object een onderdeel van is, mag…

Ontwerpen proces automatisering WarmtelinQ – Gasunie

De klant Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie en beheert en ouderhoud de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werkt Gasunie mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Ze zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Het Project WarmtelinQ  Gasunie en het Havenbedrijf…

Verbeteren Bediening en Besturing Oude IJssel – WRIJ

De klant WRIJ, voluit Waterschap Rijn en IJssel is het waterschap wat zorgt voor al het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Ze houden dit Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren, te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren en dijken te beheren. Het werkgebied omvat zo’n 200.000 hectare verdeeld over 22 gemeenten, beheren en onderhouden ze…

Richtlijn datamanagement – Evides

De klant Evides Waterbedrijf levert drinkwater in Zuidwest Nederland en industriewater(diensten) in de Benelux en Duitsland. Hiervoor verzamelt Evides in elk bedrijfsonderdeel zowel statische als dynamische data. Met professioneel en efficiënt datamanagement kan Evides de data inzetten als vitaal bedrijfsmiddel. Bij goed datamanagement zorgt data voor een basis voor het handelen en de besluitvorming. Door data Evides haar klanten beter begrijpen en processen continu verbeteren. Richtlijn datamanagement Om data in te zetten als middel om besluiten te nemen, dienen data…

Vervanging toegangscontrole – Evides

De klant Evides Waterbedrijf levert drinkwater in zuidwest Nederland, waar circa 2,5 miljoen klanten 24/7 kunnen vertrouwen op drinkwater van uitstekende kwaliteit. Ook levert Evides watersoorten en waterdiensten aan de industrie in binnen- en buitenland en is zij actief in de afvalwaterzuivering. Betrouwbaarheid en continue levering staan bij Evides centraal. Het project Het toegangscontrolesysteem is aan vervanging toe, Evides wil daarom een nieuwe oplossing realiseren. Evides vroeg ons inzicht te verschaffen over de mogelijke alternatieven. Daarnaast wilde Evides de kosten…

Strategisch Meerjarenplan – De Dommel

De klant  Waterschap De Dommel (WDD) is verantwoordelijk voor droge voeten, voldoende en schoon water voor de circa 890.000 inwoners in het werkgebied regio Midden-Brabant. WDD onderkend het toenemende belang van procesautomatisering (PA) voor het bedrijven van de primaire processen. WDD streeft daarom naar een duurzame inzet van de PA.   Het strategisch meerjarenplan PA  KienIA heeft WDD geholpen met het opstellen van het strategisch meerjarenplan voor de PA. Dit plan beschrijft de ambities van WDD op het gebied van PA en is tot…

Her-automatisering drinkwatervoorziening – Evides

De Klant Evides levert drinkwater en industriewater aan een grote groep klanten. Al vele jaren verzamelt Evides procesdata en gebruikt deze o.a. voor het bewaken van de waterverdeling, het monitoren van prestaties van installaties en het analyseren van problemen. Bij Evides ontstond het gevoel dat zij kansen liet liggen en er meer voordeel valt te behalen bij het managen van procesinformatie. Het project Evides heeft KienIA gevraagd hen te helpen om beleidskaders op te stellen voor het verzamelen, gebruiken en…

Beleidskaders ontwerpstandaarden – Evides

De Klant Evides Industriewater levert wateroplossingen aan industriële bedrijven zoals de levering van koelwater of gedemineraliseerd water, maar ook zuiveren van afvalwater. Hun succes maakt het nodig om snel veel installaties bij te bouwen. Hiervoor ontwikkelt Evides ontwerpstandaarden. In deze ontwerpstandaarden leggen ze van de belangrijkste installatie-types de eisen en oplossingen vast, zowel op civiel-, werktuigbouwkundig-, elektrotechnisch- en automatiseringsgebied. Door ervaring met bestaande installaties hierin te verwerken, ontstaan steeds betere installaties. Het project Evides heeft KienIA gevraagd hen te helpen…

Beleidskaders PI – Evides

De klant Evides Waterbedrijf levert drinkwater in zuidwest Nederland, waar circa 2,5 miljoen klanten 24/7 kunnen vertrouwen op drinkwater van uitstekende kwaliteit. Ook levert Evides watersoorten en waterdiensten aan de industrie in binnen- en buitenland en is zij actief in de afvalwaterzuivering. Betrouwbaarheid en continue levering staan bij Evides centraal. Project Evides maakt momenteel gebruik van OSIsoft PI voor de opslag van proceswaarden, de bewaking van de waterverdeling over haar leveringsgebied, rapportage en voor analyse van haar processen. Men is…