loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Systeemintegratie met KienIA zorgt voor een werkend geheel (2022)

Systeemintegratie is een belangrijk aspect van infrastructuurprojecten. Maar niet elke organisatie hanteert hiervoor dezelfde definitie. Om meer duidelijkheid te creëren, formuleerden KienIAnen Tom Verbruggen en Edwin van Velzen de visie van KienIA op systeemintegratie. Hoe kijken we hier bij KienIA naar en welke benodigde producten, activiteiten en rollen kunnen onze collega’s aanbieden en vervullen?

Edwin: “Klanten stellen ons regelmatig de vraag of we hen kunnen ondersteunen op het gebied van systeemintegratie. Hun definitie hiervan en hun wensen op dit gebied lopen echter flink uiteen. Van simpele ondersteuning tot en met de totale eindverantwoordelijkheid: elke organisatie heeft andere verwachtingen. Dit zorgde ervoor dat wij onze kijk op systeemintegratie aanscherpten. Wat heeft een project nodig aan systeemintegratie en welke diensten kan KienIA hierbij invullen?”

Systeemintegratie zorgt dat het geheel werkt

In de praktijk zien Edwin en Tom dat klanten projecten definiëren om een probleem op te lossen.

Vervolgens schakelen zij een opdrachtnemer (vooral) in om het projectresultaat te bereiken. Een project richt zich hiermee vaak op de oplevering van een (technisch) systeem. “Dan ben je er nog niet”, vertelt Tom. “Het probleem van de klant is daarmee vaak nog niet opgelost.”

Systeemintegratie legt de verbinding tussen het probleem en de oplossing. Het zorgt ervoor dat het geheel werkt. Projectdoelstellingen worden pas behaald als het systeem in gebruik is, bediend en onderhouden wordt. Succes is hierbij een samenspel tussen IA (automatisering), installaties (inclusief beton en asfalt) en organisatie (van bediening en bewaking tot beheer en onderhoud).”

Projecten (bege)leiden volgens het V-model

Om het projectverloop te schetsen, maken Tom en Edwin gebruik van het V-model voor het (bege)leiden van projecten.

Edwin: “Dit start bij de huidige bedrijfsvoering op de linker horizontale lijn, waar de bedrijfsdoelstellingen vragen om een aanpassing aan systemen. Op de lijn naar beneden wordt een project bedacht, waarna een aantal ontwikkelstappen volgen. Hoe verder naar beneden in de V, hoe gedetailleerder het ontwerp. Onder de stippellijn vindt de realisatie van het project plaats. KienIA realiseert zelf geen systemen maar kan dit wel begeleiden. Op de lijn omhoog wordt de installatie vervolgens getest – doet deze wat deze moet doen – en overgedragen naar de gebruikers: de mensen die deze bedienen en onderhouden.”

De integratiepiramide

Het V-model en de heilige driehoek komen samen in de integratiepiramide. Tom: “Aan een installatie werken verschillende technische disciplines. Bovendien is het belangrijk om de mensen en procedures mee te nemen om de nieuwe installaties goed te kunnen gebruiken. Wat gaat er veranderen voor de betrokken personen en welke procedures moeten aangepast worden? Dit nemen we mee in het ontwerp, zodat er later geen problemen ontstaan met de bediening en het onderhoud. KienIA kan op veel verschillende vlakken ondersteunen (in de piramide aangegeven met de kleur geel). We weten veel van de primaire processen en snappen de mensen in de operatie en het onderhoud. Hierdoor kunnen we de brug slaan tussen de verschillende disciplines.” Edwin vult aan: “Wanneer de installatie is gerealiseerd, de procedures zijn gemaakt en de mensen zijn opgeleid, wordt de installatie aangesloten op de omgeving – technisch en de werkwijze in de bedrijfsvoering. En uiteindelijk ben je in bedrijf.”

Beginnen met het einde, eindigen met het begin

KienIA ondersteunt bij het systeemontwerp, begeleidt de realisatie en de integratie in de organisatie. Tom: “Kenmerkend voor onze aanpak bij systeemintegratie is dat wij al aan het begin van een project nadenken over het einde. Hierdoor zorgen we ervoor dat de juiste oplossing wordt gerealiseerd: een geheel dat werkt. We stellen vragen als: hoe zit de organisatie in elkaar en hoe ziet die er straks uit? Wie werken er met de installatie en wie gaan er straks mee werken? Die mensen willen we direct aan tafel hebben. En ook: past de oplossing in het proces en de omgeving? Wat we aan het begin bedenken, nemen we vervolgens mee naar het eind. Door middel van begeleiding tijdens de realisatie betrekken we de klant hierbij. Ook toetsen en testen we tussentijds of we nog de juiste koers varen. Zo zijn er geen verrassingen achteraf. En aan het eind van een traject gaan we weer terug naar de start. Klopt het resultaat met hoe we het bedacht hebben? Kan de klant en kunnen medewerkers met het resultaat omgaan?”

Edwin licht toe: “Onlangs liet een van onze klanten bijvoorbeeld een brug voorzien van een nieuw camerasysteem. Dit systeem voldeed helemaal aan de standaard van de klant voor wat betreft de hoeveelheid camera’s en de beelden. Maar toen de mensen die de brug bedienen het systeem gingen testen, gaven zij aan niet met deze beelden te kunnen werken: er was geen goed zicht. Om dit soort situaties te voorkomen, is het belangrijk dat gebruikers al aan het begin van een project betrokken worden. Maak bijvoorbeeld een prototype of simulatie en laat de bedienaar meedenken.”

Daarom systeemintegratie

Integratiemanagement is een doorlopend en continu proces. Tom: “In de technische wereld waarin wij opereren is vaak de gedachte: ‘als de techniek staat, dan werkt het’. Maar binnen de huidige contractvormen ben je als aannemer verantwoordelijk voor de werking van het systeem. Dat werkt niet als de organisatie er niet mee kan werken. KienIA ondersteunt hier graag bij. Wij helpen de onvolkomenheden aan de voorkant van het proces in te vullen door de organisatie, bedrijfsvoering en niet-technische zaken op elkaar aan te sluiten, een goed systeemontwerp inclusief de organisatie (bijvoorbeeld in een OCD) en het gebruik van validatie- of verificatiemethoden. Gedurende het project managen we de ‘knips’: we coördineren het raakvlakmanagement tussen disciplines, organisatie en stakeholders. Tot slot managen we de afstemming van ontwerpprocessen, de realisatie en het testen van de techniek en de totale ingebruikname. Zo zorgen we zo vroeg mogelijk in het proces voor integrale zekerheid.”

Meer weten over de producten en rollen die KienIA in systeemintegratie kan verzorgen? Neem dan contact met ons op.

Annemiek Veenendaal