loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Veilig op afstand bedienen

Mei 2013

Risico’s beheersen maakt betere systemen

Veel klanten van KienIA zijn bezig met de overgang van lokale bediening van installaties en objecten naar een centrale bediening op afstand. Dit kan zijn voor bruggen, sluizen, stuwen, afvalwaterzuiveringen, drinkwaterinstallaties, poldergemalen enz. Vaak is het bedienen op afstand niet helemaal nieuw voor deze organisaties. Er zijn al voorzieningen voor een thuiswacht en er worden al kleine objecten vanaf grote objecten op afstand bediend. De behoefte aan centrale bediening op afstand ontstaat meestal vanuit een toekomstvisie, waarin met een kleiner aantal ervaren mensen (vergrijzing, tekort aan technici) steeds efficiënter gewerkt moet worden.  Een bijkomend voordeel is, dat bediening op afstand  kansen biedt voor het verbeteren van de dienstverlening en professionaliseren van de installaties. Bediening op afstand brengt wel extra risico’s met zich mee. KienIA heeft inmiddels geleerd hoe we deze kunnen identificeren en we bedenken oplossingen die zelfs betrouwbaarder zijn dan voor de centralisatie.

De meeste installaties en objecten die worden bediend wordenOp afstand bedienen aangemerkt als “machines” die onder de machinerichtlijn vallen. Deze richtlijn schrijft voor dat veiligheidsrisico’s moeten worden weggenomen wanneer dat mogelijk is. Wanneer wegnemen geen optie is, dan dienen ze te worden afgeschermd of in het uiterste geval gemarkeerd. De eigenaar van de objecten draagt hierbij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig risico’s te inventariseren en adequate maatregelen te treffen.

De meeste geijkte manier om risico’s te inventariseren is het uitvoeren van risicobeoordelingen middels gestandaardiseerde methoden zoals een HAZOP (Hazard and Operability Analysis) en een CHAZOP(Control Systems Hazard and Operability Analysis). De HAZOP/CHAZOP helpen teams om buiten de gebruikelijke denkpatronen te denken. Daarbij wordt niet alleen naar de techniek gekeken maar ook naar de organisatie en werkprocessen. En juist deze laatste twee veranderen behoorlijk bij de overgang naar een centrale controlekamer. KienIA is de afgelopen periode ingeschakeld bij risicobeoordelingen van zowel generieke standaards voor bediening op afstand als bij concrete projecten. Daarbij zijn risico’s gevonden die typisch zijn voor het werken vanuit een centrale controlekamer.

Voorbeelden van gevonden risico’s zijn:

  • gevaarlijke bedienhandelingen door slechte of foutieve videobeelden;
  • bediening van verkeerde objecten door fouten in netwerken;
  • niet zien van gevaarlijke situaties door bediening van meerdere objecten door één    persoon;
  • slechte communicatie met controlekamer over onderhoudswerkzaamheden op locatie.

Voor deze risico’s kunnen vervolgens de juiste maatregelen in de techniek en veelal in de organisatie worden gekozen. Het aardige is dat er vaak oplossingen worden bedacht voor problemen die in de huidige situatie eveneens al bestonden.

Kienia Industriële automatisering B.V.

Molenstraat 1
3371 AH Hardinxveld-Giessendam
+31 184 633 401
info@kienia.nl