loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Vroegtijdig budgetteren van IA-projecten

November 2012

Een praktische handreiking

In de voorbereiding van elk grootschalig IA-project, moeten de kosten van de nieuwe besturing en visualisatie worden ingeschat. Een lastige klus, want in deze fase weten we nog maar weinig over het project.

In de basis zijn er drie methoden om de ruwe aanneemsom voor besturing en visualisatie te bepalen.

Tabel budgetteren

Denk bij de term ‘Units’ aan een windmolen of een filter met alle daar bij behorende apparaten. De gegevens in de bovenstaande tabel omvatten puur de kosten voor DCS of PLC/SCADA oplossingen en laten kosten voor MES buiten beschouwing.

De meest toegepaste rekenmethode is op basis van een kengetal per in- en uitgang. Echter deze methode blijkt in de huidige praktijk onvoldoende nauwkeurig te zijn. Beter is het om alle drie de methoden toe te passen. De onderlinge afwijkingen tussen de methoden geven een goede maat voor de nauwkeurigheid van de schatting.

De hierboven gegeven bandbreedte van de kengetallen is groot. Deze kan alleen met relevante kennis en ervaring worden teruggebracht tot bruikbare kengetallen. Wij helpen u daar graag mee.

 

Om u een indruk te geven hoe wij tot bruikbare kengetallen komen, geven we hierbij de factoren die van invloed zijn. 

  • Correcte en volledige basisinformatie, zoals apparatenlijsten, IO-lijsten en P&ID’s.
  • Herhalingsfactor. Hoe vaak komen bepaalde apparaten en procesdelen voor? Elke tweede apparaat of procesdeel van een bepaald type hoeft maar voor 10% meegeteld te worden. Hierbij is tevens van belang welke standaarden al aanwezig zijn en welke nog ontwikkeld moeten worden.
  • Complexiteit van de automatisering. In hoeverre komt de complexiteit overeen met de voorbeeldprojecten waarop het kengetal is gebaseerd? Is de complexiteit gelijk aan de voorbeeld projecten, dan is er sprake van een factor 1. Is de complexiteit minder, dan ligt de factor tussen 0,5 en 1. En is de complexiteit groter dan ligt de factor tussen 1 en 2.
  • Projectscope. Omvat het project ook E&I-aanpassingen en/of systeemhardware en licenties? E&I- aanpassingen dienen separaat gebudgetteerd te worden. De hardware en licenties zijn onderdeel van genoemde kengetallen.
  • Ombouwwijze. Is deze verwerkt in het kengetal? Als de installaties tijdens de ombouw in bedrijf moeten blijven, zullen de extra kosten separaat gecalculeerd moeten worden.

 

De interne projectkosten zijn vervolgens een percentage van de aanneemsom, ergens tussen de 20% en 100%. Om deze bandbreedte terug te brengen tot een bruikbaar kengetal, zijn onderstaande twee vragen van belang.

  • Wat is de aanbestedingsstrategie? Van belang hierbij is de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  • Hoe eenvoudig of moeilijk is het om in binnen uw organisatie projecten tot een goed einde te brengen?

Dit laatste behoeft toelichting. In onze dagelijkse praktijk komen wij bij veel verschillende organisaties over de vloer. Hierbij constateren wij dat organisaties met een scherpe projectaansturing voor beduidend lagere kosten projecten uitvoeren dan organisaties met een doorsnee projectaansturing. Organisaties met een matig functionerende projectaansturing zitten daar weer fors boven, soms tot 100% van de totale projectkosten. Zaken als gedragen bedrijfsdoelstellingen, heldere projectdoelen, goed opdrachtgeverschap, stevig projectmanagement en pragmatiek, zijn daarmee culturele eigenschappen van een organisatie met vergaande gevolgen voor het budget.

Kienia Industriële automatisering B.V.

Molenstraat 1
3371 AH Hardinxveld-Giessendam
+31 184 633 401
info@kienia.nl