Vernieuwing Operationele Techniek – Ennatuurlijk

Logo ennatuurlijk

De klant

Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame energie aan elkaar. Het bedrijf levert op deze manier warmte en koude aan ruim 85.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke klanten verspreid over heel Nederland, met de grootste concentratie in Breda, Tilburg, Enschede, Helmond en Eindhoven. Hierdoor, en dankzij de inzet van haar 170 medewerkers, levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland.

Luxovius

Het Luxovius programma vernieuwt de Operationele Techniek (OT) van Ennatuurlijk. Dit zijn de systemen die de warmteproductie- en levering bewaken en besturen. Doel hiervan is dat de OT optimaal bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelen. Na het vaststellen van het Programma van Eisen, selecteerde Ennatuurlijk implementatiepartners, die in nauwe samenwerking de nieuwe centrale OT uitrollen. De implementatiepartners sluiten alle door Ennatuurlijk beheerde lokale OT-installaties aan op deze nieuwe centrale OT. Hierdoor heeft Ennatuurlijk de beschikking over alle procesinformatie en alle alarmen in de nieuwe omgeving. Tot slot ontwikkelt het Luxovius programma nieuwe standaarden voor OT installaties. Met deze standaarden kunnen onderhoudspartners, bij de reguliere vernieuwing van lokale installaties, altijd een uniforme en geoptimaliseerde oplossing implementeren.

Bijdrage KienIA

KienIA stelde in samenspraak met Ennatuurlijk de beleidskaders en het Programma van Eisen voor de toekomstige OT van Ennatuurlijk op. Vervolgens ondersteunden we Ennatuurlijk tijdens de aanbestedings- en selectieprocedure. Nu ontwikkelt KienIA in opdracht van Ennatuurlijk de standaarden voor lokale OT, dragen we zorg voor de validatie van ingangsinformatie en coördineren we de dagelijkse projectactiviteiten.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

7 mei 2020