Richtlijn datamanagement – Evides

Evides Logo

De klant

Evides Waterbedrijf levert drinkwater in Zuidwest Nederland en industriewater(diensten) in de Benelux en Duitsland. Hiervoor verzamelt Evides in elk bedrijfsonderdeel zowel statische als dynamische data. Met professioneel en efficiënt datamanagement kan Evides de data inzetten als vitaal bedrijfsmiddel. Bij goed datamanagement zorgt data voor een basis voor het handelen en de besluitvorming. Door data Evides haar klanten beter begrijpen en processen continu verbeteren.

Richtlijn datamanagement

Om data in te zetten als middel om besluiten te nemen, dienen data van goede kwaliteit en de datasets volledig, kloppend en tijdig te zijn. Daarnaast moeten datasets niet alleen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook aan de vertrouwelijkheids- en beveiligingseisen die gelden voor de betreffende datasets. De richtlijn datamanagement regelt dit en slaat de brug tussen Evidesbeleid en de omgang met data ‘op de werkvloer’. De richtlijn beschrijft o.a. wie eigenaar is van welke dataset. Hiervoor zijn rollen geformuleerd op basis van een combinatie van de huidige organisatie en datamanagementliteratuur.

Bijdrage KienIA

KienIA heeft de richtlijn datamanagement opgesteld. In nauwe samenwerking met Evides, middels interviews, workshops en literatuuronderzoek, is een richtlijn gemaakt die aansluit op de behoeften en het beleid van Evides.

Project resultaat

Het resultaat van dit project is een richtlijn, die de ambitie heeft om vijf jaar toepasbaar te zijn. Evides kan haar handelen de komende jaren toetsen aan de richtlijn om de kwaliteit en het volwassenheidsniveau van datamanagement stap voor stap te verhogen en daarmee maximaal gebruik maken van data als strategisch bedrijfsmiddel.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 mei 2020