loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Wat is industriële automatisering? (2018)

Wij merken regelmatig dat industriële automatisering voor velen een ongrijpbaar vakgebied is. Daarom hebben we voor diegene die twijfelen aan wat bijvoorbeeld het verschil is tussen industriële automatisering(IA) en “gewone” ICT de essentie in dit artikel opgeschreven.

 

IA en haar achtergrond

Voor veel van onze klanten gaat IA gaat over de automatisering van het primaire proces. Het besturen, bewaken en monitoren van installaties. IA omvat computers die deze installaties aansturen, de bedien- en bewaakstations, informatiesystemen die alles loggen en managementsystemen die zaken als productie en het onderhoud coördineren. Denk hierbij o.a. aan installaties binnen uw bedrijf zoals windmolens, bruggen- en sluizen, waterfabrieken, maar ook aan controlekamers van waaruit honderden installaties worden bediend en bewaakt.

IA-systemen zijn de hersens van je installaties

 

 

 

Afhankelijk van je branche heeft IA een andere naam, zoals technische automatisering of procesautomatisering.

 

 

IA is ontstaan vanuit technische afdelingen en de fysieke praktijk buiten. IA-ers hebben meestal een technische studie zoals procestechnologie, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. IA-ers kom je tegen bij installateurs, technische IT-bedrijven en bij ingenieursbureaus. Ze zijn gemiddeld genomen wat slordiger gekleed en hebben veiligheidsschoenen en hesje in de auto liggen. Ze zijn gewend om buiten kantoortijden installaties te testen en te werken vanuit een bouwkeet. De focus ligt op continuïteit. IA-ers hebben een hele praktische instelling, 24 uur per dag, 7 dagen per week staat iedereen paraat om de productie te laten draaien.

 

IA is een strategisch productiemiddel geworden

Tegenwoordig praten we over industrie 4.0 of ‘Smart Industry’; het optimaal laten samenwerken van zelfstandige installaties die via het web met elkaar communiceren. Waarbij informatie over de prestaties naar verantwoordelijken zorgt voor snelle optimalisatieslagen en flexibele productie. Bedenk dat het woord ‘Smart’ in ‘Smart Industry’ gewoon een ander woord is voor moderne industriële automatisering.

De stap naar ‘Smart Industry’ betekent het beschouwen van IA als een strategisch productiemiddel. Nu is IA vaak onzichtbaar in de organisatie. Het maakt vaak onderdeel uit van de technische dienst, een afdeling beheer of valt onder de productieafdeling. IA staat vaak onvoldoende op het netvlies van de directie. Door IA naar de directietafel te brengen en strategische in te zetten, kunnen organisaties zich zowel op kosten als op flexibiliteit beslissend onderscheiden van concurrenten.

 

Het verschil tussen IA en IT

Vaak worden IA en IT gezien als hetzelfde. Dit is onterecht, het zijn twee verschillende vakgebieden met ieders haar eigen technieken, methodes, valkuilen en risico’s.

IA automatiseert, stuurt en bewaakt alle bewegingen van installaties. IT automatiseert en bewaakt organisatorische werkprocessen. Professionals binnen de IA zijn vooral bezig met industriële installaties en de organisatie die deze installaties bedrijven. IT-ers zijn vooral bezig met organisatorische processen, zoals het versturen van facturen en de salarisadministratie. Er zijn die natuurlijk beide werelden snappen maar over het algemeen is het beter dat IA-ers IT werk overlaten aan IT-ers en vice versa. Projecten zijn immers gedoemd te mislukken als mensen buiten hun vakgebied gaan acteren.

Vanuit de theorie is het klassieke verschil tussen IA en IT het verschillend omgaan met de aspecten beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Bij IT is over het algemeen vertrouwelijkheid het belangrijkste en bij IA ligt de hoogste prioriteit bij beschikbaarheid.

 

Praktisch verwoord: IA’er zijn mensen die zorgen dat de productie altijd door kan gaan. IT’ers zijn mensen die zorgen dat informatie betrouwbaar is. Dit is een fundamenteel andere focus. In de praktijk blijkt dit verschil lastig te overbruggen.

De samenwerking tussen IA en IT neem wel steeds verder toe. Vanuit de IA wordt steeds meer informatie gegenereerd die zijn weg vindt naar management dashboards en ingezet wordt om organisatorische processen te sturen. Daarnaast maken we binnen de IA steeds meer gebruik van netwerktechnieken, servers en beheer- en security-oplossingen vanuit de IT. Deze trend zal verder doorzetten met ontwikkelingen als big data en internet of things.

Organisaties die hun IT en IA optimaal laten samenwerken, kunnen de stap naar ‘Smart Industry’ succesvol maken.

Meer weten?

 

Niek de Koning
niek.de.koning@kienia.nl

06-12987502

Bob Valentijn
bob.valentijn@kienia.nl

06-12987504

Annemiek Veenendaal