loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Aan de slag met businesscontinuïteit (2022)

Wat gebeurt er wanneer de operationele bedrijfsvoering binnen jouw bedrijf stilvalt door bijvoorbeeld een cyberaanval op de procesautomatisering? Het is belangrijk om als organisatie goed voorbereid te zijn op een grootschalige verstoring van de procesautomatisering. Zeker als deze de directe aansturing van de primaire (geautomatiseerde) processen regelt en een verstoring het bestaansrecht van de organisatie bedreigt. Met welke rampenscenario’s moet je rekening houden? Hoe reageer je in deze gevallen? En hoe zorg je dat medewerkers weten wat zij moeten doen? Bij KienIA helpen we jou graag om aan de slag te gaan met businesscontinuïteit én deze binnen je organisatie te borgen.

Collega Arjan Weijenborg vertelt: “De laatste tijd zien we regelmatig voorbeelden van verstoringen die een grote impact hebben op de operationele bedrijfsvoering. Zoals organisaties die te maken krijgen met ransomware-aanvallen of capaciteitsproblemen als gevolg van coronapandemie. De impact op jouw bedrijf kan heel groot zijn. Zo groot zelfs dat ze het voortbestaan van de organisatie op het spel kunnen zetten. Daarom is aandacht voor businesscontinuïteit een must. Het nadenken over de vraag hoe je in allerlei omstandigheden in control blijft over de bedrijfsvoering van je organisatie, zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent om het hoofd boven water te houden.”

 

Wat levert dit mijn organisatie op?
Er zijn verschillende argumenten om aan de slag te gaan met businesscontinuïteit:

 1. Inzicht in de essentiële onderdelen van jouw bedrijfsvoering
  Wanneer je aan de slag gaat met businesscontinuïteit, zet je op een rij welke onderdelen van jouw bedrijfsvoering het meest essentieel zijn. In het geval van een grootschalige verstoring wil je je tenslotte eerst focussen op datgene wat écht belangrijk is en de meeste impact heeft op de bedrijfsvoering als het wegvalt.
 2. Inzicht in stakeholders: wat accepteren zij en hoe lang?
  Je stakeholders snappen dat zij in het geval van een grootschalige verstoring tijdelijk hinder in de dienstverlening ondervinden, maar hun begrip is niet eindeloos. Door in gesprek te gaan over businesscontinuïteit wordt duidelijk wat interne en externe stakeholders in een dergelijke situatie accepteren en op welke termijn ze willen dat dit niveau is bereikt. Hiernaast is het ook belangrijk om jouw eigen verwachtingen en mogelijkheden naar je stakeholders uit te spreken. Het doel is om heldere verwachtingen af te spreken die haalbaar én acceptabel zijn.
 3. Paniek en impulsieve keuzes voorkomen
  Een gedegen voorbereiding vermindert de paniek na een grootschalige verstoring. Je weet immers wat je moet doen. Ook worden geen overhaaste beslissingen genomen onder tijdsdruk. Door in een rustige situatie te plannen hoe je reageert, maak je rationele keuzes over de te volgen strategie. Bovendien zorgt deze voorbereiding ervoor dat de mensen en middelen klaarstaan om direct het herstel te kunnen starten én weet je hoe je dit moet organiseren.
 4. Door te oefenen en te doen leer je
  Wanneer je aan de slag gaat met businesscontinuïteit bereid je je niet alleen voor op lastige situaties, maar kun je hier ook steeds beter mee omgaan. Door te oefenen en te doen leer je. Daarom organiseren wij simulaties.

 

Aan de slag
Binnen KienIA doorlopen we projecten volgens de verbetercirkel Plan-Do-Check-Act. Hierin nemen we onze klanten graag mee. Collega Martijn Theune vertelt: “Deze werkwijze bestaat uit plannen maken, opstellen, implementeren en tot slot weer verbeteren. Wij begeleiden dat hele plaatje.”
• Plan – We kijken samen met de klant waarop de organisatie zich moet voorbereiden en hoe deze dit kan doen. Hiervoor stellen we een plan op.
• Do – We gaan aan de slag met de uitvoering van dit plan.
• Check – We testen of het plan werkt zoals wij dit in gedachten hebben.
• Act – We verzorgen met het team rapportages en gaan samen om tafel om te kijken welke maatregelen we nog kunnen uitzetten om de prestaties te verbeteren.

 

Praktijkvoorbeeld
“Onlangs mochten we een klant binnen de energiemarkt ondersteunen op het gebied van businesscontinuïteit”, vertelt Arjan. “Naar aanleiding van de toenemende dreiging op ransomware-aanvallen, stelden we een methodiek op die heel pragmatisch is en goed past bij de organisatie. Na het opstellen en uitvoeren van het plan, testten we wat te doen bij uitval van een van de meest kritische automatiseringssystemen. De klant was blij verrast over de opbrengst van de simulatie: het oefenen bleek toch waardevol voor het team en gaf nuttige inzichten, bijvoorbeeld in de afhankelijkheid van de automatiseringssystemen, de benodigde mensen en de kennis en kunde die voorhanden moet zijn.”

 

Voor elke organisatie toepasbaar
Martijn: “Door na te denken over businesscontinuïteit en te oefenen met het handelen bij grootschalige verstoringen, neem je de controle in handen en verklein je het risico dat je organisatie in zo’n geval lang stil ligt. Bij deze klant was cybersecurity de aanleiding, maar je kunt dit veel breder trekken. Aandacht voor businesscontinuïteit is in veel meer situaties belangrijk, denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis of de schaarste aan bepaalde grondstoffen.” “Simpelweg het feit dat er aandacht is voor businesscontinuïteit betekent al een grote winst voor de organisatie”, vindt Arjan. “Hiermee breng je het gesprek met interne en externe stakeholders op gang en zorg je voor bewustwording.”

Arjan en Martijn denken graag mee over de businesscontinuïteit van jouw bedrijf. Neem voor meer informatie contact met hen op.

martijn.theune@kienia.nl
 06 46 61 02 44

 arjan.weijenborg@kienia.nl
 06 58 75 84 40

Annemiek Veenendaal