loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Bouwen aan een betrouwbaar fundament (2013)

De actuele conditie van de automatisering essentieel voor objectbeheer

De actuele staat van objecten bepaalt welke onderhoudsactiviteiten er de komende jaren moet worden uitgevoerd. Het object dient immers te blijven functioneren zoals bedoeld is. Kennis van de actuele staat van een  technische installatie (object) is dus cruciaal voor de beheerder. Inmiddels is het mogelijk om met conditiemeting volgens de NEN2767 objectief scores toe te kennen aan de staat van bijvoorbeeld een pomp of een slagboom. So far so good, toch? Niet als je bekijkt hoe die actuele staat wordt achterhaald. Er wordt daarbij enkel en alleen gekeken naar de fysieke staat van het object.

Maar is het niet even belangrijk, zo niet nog belangrijker, om ook te weten of die slagboom daadwerkelijk open gaat op het moment dat een brugwachter daartoe opdracht geeft? Of om te weten of dit nog werkt na het plaatsen van een nieuwe slagboom? Betrouwbaar inzicht in de volledige actuele staat van een object gaat dus niet alleen over ‘beton en staal’, maar ook over de automatisering daarvan. Tot op heden was er geen integraal compleet beeld van de staat van een object.

Bouwen betrouwbaar fundament

Conditie meting voor de automatisering

In lijn met de NEN2767 norm is het mogelijk gebleken om objectief en eenduidig een conditiescore te bepalen voor de automatisering van een object; een conditiemeting voor de automatisering.

De methodiek en de werkwijze van NEN2767 worden hierbij gevolgd. Aanvullend zijn specifieke gebreken voor de automatisering opgesteld. Deze zijn geclassificeerd en gekwantificeerd op basis van ernst, omvang en intensiteit. Daarnaast is er een specifieke onderdelenstructuur voor de automatisering opgesteld (zie figuur), zodat een uniform overzicht ontstaat van het gehele object, inclusief de automatisering. Door aan te sluiten op NEN2767 is er een effectieve en kwalitatief betrouwbare methode ontstaan, die een integraal inzicht geeft in de volledige actuele staat van een object. Alle hiaten in het beheerdossier kunnen hiermee worden ingevuld, zodat onderhoud efficiënt en tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Dit levert niet alleen betrouwbaardere en veiligere objecten op maar ongetwijfeld ook meer tevreden gebruikers. En het zorgt ervoor dat beheerders in staat zijn objectief hun onderhoud te plannen en te begroten!

Annemiek Veenendaal


Leave a Reply