loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

CE is helemaal niet zo moeilijk, het biedt zelfs kansen (2017)

Staat CE voor u gelijk aan verplichte rompslomp? Ziet u het ook als een dure grap die maar weinig oplevert? Dan begrijpen wij dat u dit traject het liefst zo ver mogelijk voor u uitschuift. Maar weet u dat het ook veel op kan leveren? Het CE-traject hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn en biedt zelfs kansen om uw projecten efficiënter uit te voeren. Door vroegtijdig te beginnen ontstaan er kansen in het ontwerptraject en worden de kosten beheersbaar.

CE-markering; hoe zit dat ook alweer?
CE staat voor Conformité Européenne, wat letterlijk in overeenstemming met de Europese regelgeving betekent. De achtergrond van CE is het bevorderen van vrij handelsverkeer in de Europese Economische Ruimte (bestaande uit de EU-landen en de EVA-landen).
CE-markering kent de volgende doelstellingen:
– minimum voorschriften voor producten;
– verlagen (veiligheids)risico’s van producten;
– wegnemen van handelsbelemmeringen ter bevordering van de interne markt.

De Europese richtlijnen met betrekking tot de CE-markering zijn in Nederland verankerd in de Warenwet. De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG.

 

CE is niet zo moeilijk, want alles ligt vast

CE-markering is voor veel producten verplicht. Ook beweegbare bruggen en sluizen en (deel)installaties van waterbedrijven moeten voorzien worden van een CE-markering.

De CE-richtlijnen op zichzelf zijn niet complex. De inspanning komt vooral voort uit de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden. Weten welke richtlijnen van toepassing zijn en vooral ook welke delen niet. Daar gaat het om. Bij seriematige producten is dit een eenmalig onderzoek en is het vervolg niet zo arbeidsintensief. Bij grote unieke objecten zoals een zeesluis is dit een relatief grote investering en gaat dit gepaard met de nodige obstakels zoals:
• het uitzoeken welke richtlijnen, met al haar onderliggen normen, van toepassing zijn;
• het interpreteren van de richtlijnen die zo breed mogelijk zijn geschreven;
• Het vertalen van de eisen naar werkpakketten voor onderaannemers.

Uiteindelijk is het een kwestie van jezelf in de materie verdiepen en gewoon gaan doen. We geven toe, het is wel een langdurig traject van ‘gewoon doen’.

CE is niet zo moeilijk, als je maar op tijd begint

Het verkrijgen van een CE-markering wordt over het algemeen als lastig ervaren. Vaak wordt het CE traject in een te laat stadium van het project opgepakt. Hierdoor moeten er inhaalacties plaatsvinden en moet veel werk aan het einde van een project parallel worden uitgevoerd.

Ons advies is om bij aanvang direct met het CE-traject te starten. Vooral het vastleggen van de verantwoordelijkheden van alle partijen is hierbij een belangrijk onderdeel. Goed en tijdig afspreken welke verantwoordelijkheden rondom CE bij welke partij liggen, is de sleutel tot succes. Eigenlijk spreken we hier over scopeafbakening. Wie is de fabrikant voor welk deel en aan welke richtlijnen moet deze fabrikant voldoen? Door dit vroegtijdig vast te leggen zullen alle fabrikanten de CE-markering van hun leveringen direct in hun leveringsomvang meenemen en ontstaat er geen wachttijd/vertraging bij de oplevering van het (deel)product/project.
CE vroeg oppakken, houdt de kosten beheerst
Het bij aanvang oppakken van de CE-markering zorgt voor een besparing op en een beheersing van de kosten, want:

1. Het herstellen van fouten achteraf kost veel geld.
Het gaat hier om het first time right principe. Contracten worden aan het begin van ieder project opgesteld. Wanneer CE hierin niet goed is geregeld moeten contracten hiervoor achteraf gewijzigd worden.

2. Wijzigingen in een goed CE-dossier zijn makkelijker in te bedden.
Met een goed CE-dossier is het project beter in control. Het is duidelijk welke keuzes er zijn gemaakt en welke CE-maatregelen er worden getroffen. Komen er nieuwe inzichten of veranderingen tijdens het project dan zijn deze veel makkelijker, en dus goedkoper, in te bedden dan in een situatie waarbij de CE-maatregelen nog onduidelijk zijn.

CE-markering is een kans voor het ontwerptraject

Door CE-markering te koppelen aan het ontwerptraject kunnen de volgende voordelen behaald worden:

1. Vergroten compleetheid en hergebruiken wat al bedacht is.
CE-markering belicht alle aspecten van het gehele ontwerp. Voor alles is wel een richtlijn of norm. Door CE-markering als kapstok te nemen voor het integrale ontwerp wordt de compleetheid vergroot en hergebruik van wat anderen al hebben bedacht gestimuleerd.

2. Uniforme werkwijze leidt tot lagere totale ontwerpkosten
Richtlijnen geven handvatten voor de opzet van het dossier om de aantoonbaarheid te vereenvoudigen. Deze opzet kan ook gebruikt worden voor het ontwerpdossier. Hierdoor is het ontwerpdossier volledig én kan het direct gebruikt worden voor de onderbouwing CE-markering. Indien alle leveranciers eenzelfde structuur toepassen is uiteindelijk een uniform CE-dossier het resultaat.

TIPS:
• Neem CE-markering op in het (integrale) ontwerp, zie het niet als een los traject wat naast het reguliere ontwerp loopt.
• Onderzoek vroegtijdig welke richtlijnen van toepassing zijn per systeem of deelsysteem
• Geef de leverancier van ieder (deel)systeem de opdracht om in zijn V&V-plan aan te tonen dat hij voldoet aan de betreffende richtlijn(en).

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Herman Battjes
herman.battjes@kienia.nl
06-52860252

 

Annemiek Veenendaal