loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

CyberSecurity in IA, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! (2017)

Cybersecurity houdt de gemoederen bezig. En terecht! Heel recent heeft de ransomware WannaCry binnen een paar dagen in 150 landen vele duizenden apparaten plat gelegd. Hierdoor lukte het ziekenhuizen niet om patiënten aan te nemen en werden ambulances doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. In Nederland functioneerden door WannaCry de betaalsystemen van Q-Park niet meer waardoor zij genoodzaakt waren de slagbomen open te zetten en inkomsten misliepen.

Ook uw industriële automatiseringssystemen lopen potentieel gevaar. Daarom verdient Cybersecurity uw aandacht. Met de juiste aanpak en het nemen van gerichte maatregelen zijn de risico’s van een cyber attack goed te beheersen. Op die manier kunt u voorkomen dat uw productie stil valt of dat er andere schade ontstaat.

Wereldwijd, ook in Nederland, lopen er programma’s om de weerbaarheid van de vitale infrastructuur te verbeteren. KienIA heeft in een aantal van deze trajecten veel toegevoegde waarde kunnen bieden. Wij zijn gewend vanuit een overkoepelende blik naar de driehoek installatie – organisatie – automatisering te kijken. Cybersecurity gaat namelijk voor het overgrote deel niet over techniek, maar juist over organisatie. De meeste zwakheden die door hackers worden gebruikt worden namelijk veroorzaakt door menselijk gedrag.

Gebaseerd op concrete ervaring hebben we twee producten ontwikkeld waarmee wij u kunnen helpen Cybersecurity van uw industriële automatisering goed te regelen.

 

  • Cybersecurity Volwassenheidsscan; een door KienIA gefaciliteerde zelfevaluatie waarmee de volwassenheid van uw organisatie op Cybersecurity gebied wordt vastgesteld. Uitgangspunt is het Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2), afkomstig van de Amerikaanse Department Of Energy. Binnen drie hoofdthema’s wordt uw organisatie door uw eigen medewerkers beoordeeld op een schaal van onvoorspelbaar tot ketenoptimaal. Op basis van de scores bepalen wij samen met u waar hiaten zitten en welk stappen nodig zijn om uw organisatie rond Security naar een hoger niveau te brengen.
  • Praktisch Implementatieplan Cybersecurity; U wilt de cybersecurity van uw installaties aanpakken. Maar hoe dan? Op deze vraag geeft ons implementatieplan het antwoord. Vanuit een achterliggende theoretische onderbouwing is een praktische werkwijze ontwikkeld waarmee snel en doeltreffend de Cybersecurity kan worden verbeterd. Deze aanpak is ontwikkeld door Rijkswaterstaat en door ons sectoronafhankelijk gemaakt en toegepast in de energie- en watersector.
    Samengevat, met de volwassenheidsscan bepalen we waar u staat en wat er nodig is om een volgende stap te maken en met het implementatieplan geven we u handvatten om op praktische en pragmatische wijze de maatregelen te implementeren.

Wij komen u graag helpen, want het verhogen van de weerbaarheid van uw IA verbetert de weerbaarheid van de vitale infrastructuur van Nederland en daarmee onze veiligheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met Gijs Withagen.

Gijs Withagen
gijs.withagen@kienia.nl
06-21205003

 

 

Annemiek Veenendaal