loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

De projectmanager Industriële Automatisering bestaat! (2015)

Een belangrijk tandwiel in uw projecten

Als we met klanten praten over projectmanagement, dan wordt vaak geroepen dat een projectmanager alle soorten projecten kan managen… dat is immers zijn vak. Door het proces van het project goed te sturen en te bewaken, zou de inhoud moeten volgen. Daar hebben wij bij KienIA een andere mening over.

 

Een industrieel automatiseringsproject maakt vaak deel uit van een groter geheel waarbij meerdere disciplines betrokken zijnArtikel 2 nieuwsbrief zomer 2015. In financiële omvang is het automatiseringsproject daarin meestal ondergeschikt aan die andere disciplines, maar in relevantie zeker niet. Denk aan een hefbrug of een waterzuivering: veel kostbaar beton, staal, machines en installaties die de bulk van het projectbudget in beslag nemen. Echter, de gewenste functionaliteit van de totale installatie kan alleen met automatisering gerealiseerd worden. Zonder automatisering beweegt er niets! De automatisering heeft daarmee een unieke en vaak onderschatte positie.

 

De projectmanagers bij KienIA weten als geen ander dat de Industriële Automatisering die bijzondere positie inneemt en dat die positie voor specifieke uitdagingen zorgt. Op het moment dat de installatie echt moet gaan ‘draaien’, moeten alle disciplines technisch en functioneel in elkaar passen en volgens planning afgerond zijn. Indien dit niet het geval is, heeft vooral de automatiseerder een groot probleem. Automatisering is immers de laatste belangrijke schakel in het project. Een ervaren projectmanager Industriële Automatisering zal daarom zo vroeg mogelijk in het project met alle disciplines én met de eindgebruiker de gewenste resultaten afstemmen en de verwachtingen managen.

 

Behalve gedegen kennis van Industriële Automatisering en projectmanagement is kennis van andere disciplines (zoals bijvoorbeeld elektrotechniek, werktuigbouwkunde, instrumentatie en ICT) een vereiste. Door inzicht te hebben in de uitdagingen/problemen van andere disciplines, kan de projectmanager IA hier beter op anticiperen binnen de IA leveringsomvang en ontwerpen en kan soms zelfs een oplossing vanuit de automatisering worden aangedragen.

 

Afstemming met de eindgebruiker is een andere cruciale factor in het succes van een IA-traject. De eindgebruiker is degene die de installatie uiteindelijk gaat gebruiken en beheren, grotendeels via de automatisering. Die gebruiker heeft een doel; voor hem telt niet het projectresultaat maar datgene dat hij ermee kan bereiken. Dat doel kan gaandeweg een project wel eens uit het oog worden verloren. Sturen op wat de eindgebruiker nodig heeft in plaats van wat hij heeft geëist is iets wat binnen IA vaak nodig is.

 

Besturing, bediening en visualisatie worden tegenwoordig voor zo’n 99% gerealiseerd met automatisering. Ook voor beheer is automatisering een steeds belangrijker wordend element binnen het totaal van de installatie. Om te voorkomen dat besturing, bediening en visualisatie alleen vanuit een technisch oogpunt worden ontworpen, moet een goede balans worden gevonden tussen de techniek, functionaliteit en de klantwensen. Uiteraard zijn veel zaken in contracten vast gegoten, maar de details bepalen het uiteindelijke succes van de automatisering en het project in zijn geheel. Het zijn deze facetten waar de projectmanager Industriële Automatisering altijd aandacht aan zal geven en die hem ook onderscheiden van andere projectmanagers.

 

Het communiceren met al deze partijen, het verschaffen van inzicht in de status en situatie van het project, het overzicht houden over alle aangrenzende activiteiten en het neerzetten van het eigen (technische) resultaat in dit vaak complexe projectlandschap, maakt de projectmanager Industriële Automatisering tot een belangrijk tandwiel in veel projecten.

 

Annemiek Veenendaal