loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›
Hersens uit de mouwen steken

Hersens uit de mouwen steken

Diensten

Ontwerpen, projectmanagement en advies

KienIA levert ingenieursdiensten hoog in het V-model. Wij ondersteunen klanten vanaf het opstellen van het beleid voor de IA tot en met het inrichten van PA-beheerorganisaties. Hoewel al onze mensen uit het vak komen, realiseert KienIA zelf geen software. Hierdoor kunnen wij klanten volledig onafhankelijk ondersteunen bij het begeleiden van aannemers. Onderstaand vindt u een korte weergave van onze diensten.

 

 ONZE PROJECTREFERENTIES ›

ONZE PUBLICATIES ›

V-model Kienia Industriele automatisering

 

Beleidsvorming en verandertrajecten

 

Onze adviseurs bewegen zich altijd op de grens van techniek en organisatie. Ze kunnen u onder andere helpen met:

 • Het begeleiden van veranderingstrajecten, bijvoorbeeld ten gevolgen van de komst van nieuwe automatisering, standaardisatie of een nieuwe beheermethodiek.
 • Het vertalen van bedrijfsbeleid in topeisen voor de IA.
 • Het invullen van een projectenplan, om doelstellingen te vertalen in concrete projecten.
 • Het opstellen van business cases, inclusief budget, baten en alternatieven.
 • Het schrijven van een aanbestedingsstrategie en overige juridische adviezen rond projecten.

 

 

 

Projectmanagement en directievoering

 

Onze projectmanagers snappen niet alleen hoe de hazen lopen in projecten, ze kennen het vak IA ook op hun duimpje. Zij kunnen onder andere helpen met:

Desgewenst neemt KienIA de verantwoording voor uw projecten volledig van u over.

 

 

Ontwerpen en specificeren

 

Onze architecten behoren tot de beste IA-architecten in Nederland. Zij kunnen u helpen met:

 • Functioneel engineering; integraal ontwerpen van de totale functionaliteit van een fabriek of een vervoerssysteem, zoals een brug-sluiscombinatie. Onder andere met architectuurmethodiek TOGAF en met behulp van Systems Engineering.
 • Het opstellen van IA voorschriften om te komen tot hoge kwaliteit en uniforme IA.
 • Het ontwerpen van standaarden om te komen tot goede en uniforme IA.
 • Het opstellen van specificaties voor de IA binnen (multidisciplinaire) bestekken.
 • Het functioneel ontwerpen van de IA van productieprocessen en infrastructurele objecten.

 

 

Safety en Security

 

Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het implementeren van Safety en Security. Op het gebied van Safety beschikt KienIA daarbij over drie gecertificeerde Safety-experts. Onze experts kunnen u helpen met het verzorgen van het gehele certificeringstraject ten aanzien van de integrale veiligheid van een machine, conform geldende wet- en regelgeving. Hieronder valt onder andere:

Vanzelfsprekend beschrijven wij bij het onderwerp Security geen uitgebreide klantcases, immers veiligheid voor alles. Bij onze referenties treft u één geanonimiseerde case. Onze ervaring met andere projecten rondom veiligheid lichten wij graag in een persoonlijk gesprek toe.

 

 

Testen en afname

 

Onze architecten controleren voor onze klanten vaak ook het werk van aannemers. Onder de noemer testen en afname zien wij alle werkzaamheden die nodig zijn om de kwaliteit van de IA te garanderen en te komen tot een geruisloze inbedrijfstelling. Hierbij horen onder andere de volgende producten.

 • Het inhoudelijk begeleiden van aannemers.
 • Het opstellen van testplannen en afnameprotocollen.
 • Het opstellen van inbedrijfsstelplannen.
 • Het inhoudelijk begeleiden van testen, FAT, SAT en inbedrijfname.

 

 

 

Inrichten beheer

 

Steeds vaker bemoeien we ons met het inrichten van het IA-beheer. Op het grensvlak van Assetmanagement en ITIL helpen onze adviseurs onze klanten onder andere met:

 

 

Informatisering

 

De tijd dat informatie binnen IA systemen alleen voor de procesvoering van belang geacht werd ligt achter ons. De informatie binnen IA systemen komt steeds meer centraal te staan in de ondersteuning van de bedrijfs- en ketenprocessen. Dit heeft een grote impact op IA-architectuur en de inrichting van de bedrijfsprocessen die hiervan gebruik maken.

Om de maximale waarde van de informatie binnen IA systemen te benutten moeten we deze dus niet alleen verzamelen en opslaan, maar beschouwen we het volledige plaatje: Van bedrijfsdoelen, de benodigde organisatie en IA systemen tot de uiteindelijk benodigde informatiestromen.

Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het uitwerken en implementeren van informatiseringtrajecten in de IA. Hieronder valt onder andere:

 • Het opstellen van een IA informatie beleidsplan.
 • Het vertalen van dit beleid in een praktisch uitvoeringsplan.
 • Gap analyse en volwassenheidsscan.
 • Opstellen van een informatie architectuur.
 • Begeleiden van IA systeemselecties en integratietrajecten.