Traditioneel zorgt industriële automatisering (IA) voor het primaire proces. Middels IA-systemen besturen, bewaken en bedienen we installaties zoals bruggen, sluizen, waterproductieketens en onze energievoorziening. 

Waar IA vroeger het exclusieve domein was van de technici, krijgt ’de business’ door technologische ontwikkeling meer en meer directe toegangsmogelijkheden tot data van de installaties. Met deze data kan een organisatie haar bedrijfsvoering verbeteren. Met data over het primaire proces wordt bijvoorbeeld onderhoud efficiënter uitgevoerd, het energieverbruik verlaagd en kun je met minder medewerkers meer doen.   

IA is geen IT 


Deze
nieuwe mogelijkheden creëren ook een spanningsveld. IA en IT zijn twee verschillende dingenIA’ers zijn mensen die zorgen dat de productie altijd kan doorgaan, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het water moet uit de kraan blijven stromen. IT’ers zijn mensen die zorgen dat informatie vertrouwelijk blijft. Een website van een bank mag er even uit liggen, zolang het banksaldo maar intact blijft. Dit zorgt voor een fundamenteel andere f
ocus en cultuur.  

 

Een traditionele IA-oplossing bestaat uit een PLC voor de besturing, een SCADA-systeem voor de bediening en een MES-systeem voor de informatie. Een dergelijk systeem is ontwikkeld, gebouwd en getest voor leveringszekerheid. Wil de organisatie extra data, dan moeten de technici aan de slag om deze uit het systeem te halen. Dit zorgt voor extra werk in projecten en levert bedreigingen voor met name cybersecurity en performance issues. Dit maakt het verkrijgen van extra IA-data vaak een duur en complex traject waar menig businesscase op stukloopt. Edge PLC’s bieden hierin nieuwe mogelijkheden. 

Edge computing 

Edge computing betekent letterlijk dat data aan de rand (edge) van het netwerk wordt verwerkt tot informatie. Deze informatie wordt dan doorgestuurd naar een centraal systeem. Dit is in wezen exact hetzelfde als hoe een traditionele PLC-systeem functioneert. Tot zover dus niets nieuws.  


Edge computing platform
s

Ter illustratie, The Siemens Edge computing platform.

Het vernieuwende aan Edge computing binnen onze IAwereld zijn de Edge computing platforms die alle grote systeemleveranciers hebben ontwikkeld. Deze platforms bieden complete oplossingen voor het samenbrengen van de ITbehoefte, data voor het verbeteren van de bedrijfsvoering, en IAbehoefte, het betrouwbaar blijven aansturen van het primaire proces. 

Uitgebreide automatiseringsdriehoek

De Edge computing platforms breiden de traditionele automatiseringsdriehoek uit met allerlei nieuwe functionaliteiten voor het ontsluiten van data op alle niveaus. De platforms bieden mogelijkheden zoals we die uit de IT-wereld kennen; clouddiensten en het gebruik van standaard apps van derden.  


Wat staat ons zoal te wachten?
 

We hebben momenteel de eerste klanten die starten met Edge Computing. Starten met Edge technologie betekent opnieuw nadenken over architectuur, organisatie en beheer.  

Voorbeelden van vraagstukken die Edge computing met zich meebrengt zijn: 

  • Organisaties gaan cloudmogelijkheden opzoeken waarmee ze hun businessdoelen beter kunnen behalen dan met (eigen) intern ontwikkelde applicaties. Hoe ga je hier mee om? 
  • Onderhoud en beheer worden steeds meer als dienst bij de assets ingekocht. Externe leveranciers vragen daarom toegang tot de data van de asset. Wil je dat en ben je hier klaar voor? 
  • Informatie stroomt niet meer traditioneel door de automatiseringslagen PLC, SCADA, MES  heen, maar wordt op elk niveau richt cloud ontsloten. Ben je hier beheer- en securitytechnisch klaar voor? 


Je kunt Edge computing zien als een veilige dataspeeltuin voor de business. Het is een beetje als aan het begin van internet. Er komt een enorme hoeveelheid aan extra mogelijkheden op ons af. De belangrijkste vraag is dan ook: welke wil en ga je benutten?