Een tussentijds verslag

Ennatuurlijk is een warmtebedrijf dat meer dan 60.000 huishoudens en bedrijven van warmte voorziet. De huidige automatisering van haar warmtenetten is verouderd en er is een grote diversiteit in de systemen. Ennatuurlijk ontwierp met hulp van KienIA een duidelijke visie en strategie voor haar nieuwe industriële automatisering (IA). Onderdeel van deze visie is een hele andere manier van marktbenadering: eentje gebaseerd op vertrouwen!


Samenwerken op basis van gelijkwaardig partnerschap

Ennatuurlijk koos voor een samenwerking op basis van gelijkwaardig partnerschap. Deze samenwerking heeft tot doel dat alle partijen hun meerwaarde inbrengen, wat leidt tot betere oplossingen en een efficiëntere realisatie. De basis van de samenwerking bestaat uit respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen, waarbij iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijk resultaat.  Deze wijze van samenwerken was voor alle partijen nieuw, ook voor Ennatuurlijk zelf. Het levert veel manoeuvreerruimte, maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Het vergt een andere mind set, een groeipad en de acceptatie dat iedereen hierin nog stappen moet maken. Met elkaar de beste oplossing ontwikkelen is immers een ander proces dan uitvoeren wat in een bestek staat.

Partijen leerden gaandeweg omgaan met het flexibele karakter van het project. Ze leerden elkaar aanspreken op afspraken en verantwoordelijkheden. Ze leerden zelf keuzes maken vanuit het belang van de klanten van Ennatuurlijk. Dit vergt ook iets van de personen binnen het project. De juiste mensen met de juiste persoonlijkheid moeten betrokken zijn. Doelgericht, doortastend en het vermogen om het project integraal te bekijken.


De pilot

We zijn gestart met een pilot, waarbij we enkele kleine installaties standaardiseerden en automatiseerden. Dit was enkel een test van het nieuwe IA-concept en van de techniek. Het was nadrukkelijk ook een test van de partners en van de onderlinge samenwerking. Op basis van deze pilot besloot Ennatuurlijk met de volgende bedrijven door te gaan:

KienIA                                         Advies en Ingenieursdiensten
Hollander Techniek                   Systeem Integrator
Conclusion Mission Critical      Systeem provider
Vodafone                                   Netwerkdiensten

Inmiddels zijn de eerste inbedrijfnames achter de rug. De aanpak heeft zijn succes bewezen. Een belangrijke succesfactor daarbij was dat we duidelijk definieerden welke groep in het project welke vragen en issues ging oplossen. Dit vergt een heldere organisatie, communicatiestromen en verantwoordelijkheden. Niets is zo prettig werken als met mensen die het juiste mandaat hebben en daardoor de goede beslissingen kunnen nemen.

 

Het is een leerpoces

Het flexibele karakter van het project is een leerproces voor alle betrokken partijen en resulteert in veel initiatieven en verbeterslagen. Niet alleen op projectniveau, maar ook op organisatorisch, technisch en procesmatig vlak. KienIA schrijft weliswaar de functionele ontwerpen, maar door de nauwe samenwerking hadden we zicht op hoe de systeemintegrator ze technisch implementeert. De systeemintegrator kan invloed uitoefenen, als functionele wensen lastig te realiseren zijn. Zo zien de gebruikers van Ennatuurlijk stap voor stap hun product ontstaan en kunnen ze bijsturen, indien nodig. We werken met een vaste prijs, die we samen in de pilot hebben vastgesteld. De contracten voor deze samenwerking schreven we samen op. Dankzij het hierdoor ontstane vertrouwen delen we problemen en zoeken we samen naar een oplossing. Dit zorgt ervoor dat we onvoorziene omstandigheden en tegenslagen snel absorberen, waardoor deze niet leiden tot grote vertragingen.
Daarnaast is het eenvoudig weg de leukste manier om projecten te doen!

 

Wantrouwen zaaien is wantrouwen oogsten

Helaas komen we nog vaak bij klanten met een geïnstitutionaliseerd wantrouwen. En als je marktpartijen benadert met wantrouwen, dan zul je wantrouwen oogsten. Het project bij Ennatuurlijk is een mooie voorbeeld van hoe het anders kan. Inspiratie of hulp nodig? Geef ons eens een belletje, dan kunnen we u in detail vertellen hoe we deze samenwerking hebben ingestoken en wat vertrouwen in elkaar allemaal oplevert.