Het resultaat bepaalt u zelf!

Maar al te vaak wordt het belang van ‘de opdrachtgever’ onderschat, terwijl uit internationaal onderzoek (zoals  van International Journal of Project Management, Standish Group en Van Aken) is gebleken dat goed opdrachtgeverschap de belangrijkste succesfactor is voor een goed projectresultaat. Bent u zelf opdrachtgever, dan hebt u de belangrijkste troeven zelf in handen.

Wie is de opdrachtgever?

Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar al te vaak komen wij situaties tegen waarbij dit niet helder is. Daarnaast komen we situaties tegen dat er wel een opdrachtgever is maar deze eigenlijk niet actief participeert. In beide gevallen is de kans groot dat het project ‘eigen wegen inslaat’ of  ‘wacht op antwoorden’ met alle gevolgen van dien.

Goed opdrachtgeverschap

Wij pleiten er daarom altijd voor om te zorgen dat elk project slechts één opdrachtgever heeft en dat deze opdrachtgever één persoon is. Het moet voor iedereen glashelder zijn wie de opdrachtgever is. De opdrachtgever is dus geen commissie of stuurgroep. Ook moet het geen plaatsvervangend opdrachtgever zijn; als de opdrachtgever zelf geen tijd kan vrijmaken, dan heeft het project te weinig prioriteit en moet eenvoudigweg nooit gestart worden.

Daarnaast is het belangrijk dat de opdrachtgever de probleemeigenaar is, die de projectresultaten gaat of laat benutten en belang heeft bij goed bruikbare systemen en organisatie in de gebruiksfase. Ook is het essentieel dat de opdrachtgever de macht heeft om medewerking te organiseren bij alle voor het succes benodigde afdelingen.

Wat maakt de opdrachtgever tot een goed opdrachtgever?

Goed opdrachtgeverschap is niet alleen beslissingen nemen, het gaat er ook om de juiste beslissingen te nemen. De opdrachtgever moet bewaken dat het projectresultaat in lijn blijft met het bedrijfsbeleid en de business case. Hij moet er voor zorgen dat het projectresultaat toekomstvast is en langere tijd bruikbaar zal zijn. Dit vereist dat de opdrachtgever zich verdiept in wat er gerealiseerd gaat worden en bij het project betrokken is.

Als aan de bovenstaande basisvoorwaarden is voldaan, is het van belang dat de opdrachtgever actief zijn rol speelt, vooral bij het begin van het project. Hij zorgt dat er een heldere opdracht komt, met een helder projectdoel, scherp geformuleerd resultaat en een realistische planning en budget. Mede hiervoor wijst hij een kundige, inhoudelijk betrokken projectleider aan.

Daarna participeert hij regelmatig en zorgt hij ervoor dat hij zichtbaar is. Ook dient de opdrachtgever zorg te dragen voor vlotte besluitvorming. Een andere zeer belangrijke taak voor de opdrachtgever is het zorgen voor stevig draagvlak. Het is cruciaal dat voldoende toekomstige gebruikers en beheerders geloof hebben in de gekozen oplossingsrichting en de gemaakte keuzes onderschrijven.

Als u als opdrachtgever de hierboven beschreven aspecten goed invult dan heeft u de sleutel tot projectsucces stevig in handen.