Organisaties die hun industriële automatisering optimaal inzetten, zijn de winnaars van de toekomst

We zien een grote discrepantie tussen de innovatieve doelstellingen van bedrijven enerzijds en de klassieke benadering van hun industriële automatisering anderzijds. Zoals een bedrijf dat een grote rol wil spelen binnen de energietransitie en smart grids, maar geen eisen stelt aan hun industriële automatisering. Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties die hun industriële automatisering wel goed inrichten, de winnaars van de toekomst zijn. Bedrijven met onvolwassen automatisering verliezen in rap tempo hun bestaansrecht. Het belang van industriële automatisering neemt dus toe. Dit praktische boekje, voor directeuren en projectmanagers, beschrijft hoe je er het beste mee om kunt gaan.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail met je gegevens naar info@kienia.nl. Je krijgt het Blauwe boekje dan gratis toegestuurd!