Hoe leer je een trainee om IA te ontwerpen? Hoe voorkomen we dat we bij een volgende adviesopdracht weer dezelfde fout maken? Hoe weet ik welke collega welke kennis heeft?

Bij KienIA staat kennis centraal leven we van kennis. Hierbij gaat het in eerste instantie om vakinhoudelijke kennis van automatiseringssystemen en techniek. Maar net zo belangrijk is onze kennis en ervaring over welke aanpak werkt en welke niet.

Hoe deel je kennis en ervaring over de aanpak, zoals:

 • Hoe creëer je draagvlak?
 • Hoe zorg je ervoor dat een aannemer zijn werk goed doet?
 • Hoe ga je om met een ‘dwarsligger’ in je projectteam?
 • Hoe neem je de directie mee?
 • Wat komt er allemaal bij een standaardisatieproject kijken?

 

Bij KienIA zijn we ambitieus. We willen ons blijven onderscheiden als beste werkgever voor IA-toppers en als beste partner voor onze klanten. In onze visie bereiken we dit door fors in te blijven zetten op kennisdeling en -ontwikkeling. De afgelopen 10 jaar hebben we met vallen en opstaan een strategie geïmplementeerd waarin de volgende punten belangrijk zijn:

 • We werken samen;
 • We leggen succesvolle ervaringen vast;
 • We nemen de tijd en geven vrijheid;
 • We bieden structuur.

We werken samen

Je kunt alleen maar kennisdelen door samen te werken en regelmatig fysiek samen te zijn. Daarom zetten we ons bij voorkeur in teamverband in voor projecten van klanten. Daarnaast hebben we de samenwerking over projecten heen verankerd door van elke vrijdag onze ‘ samenwerkings-dag’  te maken. Iedereen is dan op kantoor. We lossen dan met elkaar klantproblemen op en werken samen in focusgroepen.

We leggen succesvolle ervaringen vast

Elk project wordt afgesloten met een evaluatie. Tijdens deze evaluatie wordt vastgesteld welke ervaringen succesvol waren. Deze ervaringen worden vastgelegd in zogenaamde ‘ best practices’  die worden gepubliceerd op ons intranet en daarmee toegankelijk zijn voor alle collega’s. Elk nieuw project wordt gestart met een kick-off waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar eerdere succesvolle ervaringen (best practices) die gebruikt kunnen worden.

We nemen de tijd en geven vrijheid

We streven naar de beste oplossingen voor onze klanten. Daarom besteedt iedereen 10% van zijn/haar tijd aan het verbeteren van ons vakgebied IA en van het bedrijf KienIA. Bedrijfsmatig is dit een forse investering. Als tegenprestatie verwachten we van elke collega dat hij/zij deze 10%-tijd zinvol invult,dus met activiteiten waar we als collectief beter van worden. Je kunt daarbij denken aan het ontwikkelen van het vakgebied IA, het geven van trainingen, het schrijven van publicaties of het verbeteren van de KienIA-organisatie.

Iedere werknemer is vrij in het volgen van zijn eigen interesse bij het invullen van de 10%-tijd ter verbetering van ons vakgebied of van het bedrijf KienIA We willen innovatie niet remmen door hierop teveel te sturen. Zolang de invulling van de 10%-regeling  bijdraagt aan de doelen van KienIA is veel toegestaan.

We bieden structuur

In de eerste jaren was het zoeken naar een succesvolle manier van kennisdeling en-ontwikkeling. We dachten dat de invoering van de 10%-regeling voldoende was, maar naast vrijheid bleek er ook structuur nodig.. Inmiddels hebben we dit verbeterd door de volgende structuur aan te brengen:

 • We hebben een inhoudelijke ambitie. Ons vak is industriële automatisering, maar wat verstaan we daar dan onder en welke diensten leveren wij als bedrijf en welke diensten willen we over 5 jaar kunnen leveren? Onze inhoudelijke ambitie geeft richting en houvast in wat we doen en ook wat we niet doen.
 • We hebben een PDCA-cyclus ingericht voor de kennisdeling en -ontwikkeling. Elk jaar in december evalueren wij met zijn allen onze 10%-activiteiten. Wat ging goed en wat moet anders? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Wat zijn de persoonlijke ambities? etc. Vervolgens bespreken we de doelen en verbeteringen voor het volgende jaar. Daarna gaan we er weer een jaar tegenaan en meten we per kwartaal de voortgang en sturen waar nodig bij.
 • We hebben focusgroepen. Een focusgroep bestaat uit een mix van 3 tot 5 collega’s. Zij ontwikkelen producten en diensten die we klanten kunnen aanbieden. Van best practices voor beleidsplannen tot functioneel ontwerp, en voor aanbestedingsstrategieën tot testprotocollen. Focusgroepen hebben een focus, ze weten dus waarvoor ze aan de lat staan en leveren concrete producten of diensten op. Zaken waar we direct mee aan de slag kunnen bij klanten.
 • We hebben een wekelijks podium voor kennisdeling. Elke vrijdag, direct aansluitend op onze gezamenlijke lunch vertellen collega’s in korte pitches van 5 minuten over hun focusgroep, hun project of een ander inhoudelijk onderwerp. Alle collega’s komen aan de beurt. Het eerste doel van dit podium is kennisdeling. Het tweede doel is alle collega’s te trainen om zelfs de meest complexe zaken in 5 minuten te presenteren. Verdere verdieping van onderwerpen wordt op basis van interesse in separate themasessies georganiseerd.

Hoe heeft u kennisdeling en ontwikkeling ingericht?

We zijn erg benieuwd hoe u omgaat met kennisdeling. Laat het ons weten, misschien kunnen we van elkaar leren.