loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Hoe volwassen is uw industriële automatisering? (2016)

Hoe staan we ervoor met de industriële automatisering?

Voor veel organisaties is het lastig in te schatten hoe hun industriële automatisering (IA) ervoor staat. Het is dan ook een vraag die veel van onze klanten bezighoudt.

Om onze klanten daarbij te helpen, heeft KienIA de IA Volwassenheidsscan ontwikkeld. De IA Volwassenheidsscan is een quickscan, die meet hoe uw organisatie presteert op het gebied van industriële automatisering (IA). De uitkomst van de IA Volwassenheidscan biedt beleidsmakers en besluitvormers een representatief en gedragen beeld van de huidige situatie en brengt mogelijke acute knelpunten aan het licht.

 

De IA Volwassenheidsscan meet meer dan alleen techniek

De IA Volwassenheidsscan geeft inzicht in hoe volwassen uw organisatie omgaat met de drie thema’s die bepalend zijn voor de volwassenheid van uw IA:

–              de inhoudelijke techniek achter IA;

–              de organisatie rond de IA-projecten en IA-beheer;

–              de bedrijfsprocessen voor IA-projecten en IA-beheer.

 

Direct bruikbare resultaten

De resultaten van de IA volwassenheidsscan worden door ons voorzien van richtinggevende adviezen voor zowel de korte als voor de lange termijn. De resultaten worden hiermee direct bruikbaar voor het maken van verbeterslagen. Verbeterslagen zoals:

–              het maken of herijken van uw IA-beleid;

–              het maken of herijken van uw assetmanagement-, beheer- en onderhoudsplannen;

–              bijstellen van lopende of nieuwe IA projecten;

–              realiseren van quick wins;

–              herstellen van direct op te lossen knelpunten.

 

Uw IA volwassenheid verdeeld over 16 deelthema’s

Het volwassenheidsmodel dat aan de basis ligt van de quickscan is gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM). Het volwassenheidsmodel kent vijf volwassenheidsniveaus, van onvoorspelbaar tot ketenoptimaal. Elk niveau is gedefinieerd door eigen kenmerken. De vijf niveaus en hun algemene beschrijvingen zijn in Figuur 1 weergegeven.

Figuur 1: De vijf niveaus van het IA volwassenheidsmodel

Figuur 1: De vijf niveaus van het IA volwassenheidsmodel

Elk thema (techniek, organisatie, proces) is verder onderverdeeld in meerdere onderliggende deelthema’s. Door de volwassenheid per deelthema te meten en vervolgens samen te voegen, wordt het volwassenheidsniveau van uw IA per hoofdthema vastgesteld.

Het volwassenheidsmodel bevat een stelling voor elk niveau op elk deelthema. Voorbeelden van stellingen in het volwassenheidsmodel zijn:

 

  • Thema Techniek, deelthema Visualisatie, niveau 5:

“De visualisatie-standaarden, -voorschriften en -architectuur zijn afgestemd op de gemeenschappelijke doelen binnen de keten van partners en klanten. Partners in de keten kunnen bij elkaar meekijken op sommige of alle procesdelen.”

 

  • Thema Organisatie, deelthema Management, niveau 4:

“Het hoger management heeft haar visie op de toekomst van het bedrijf vertaald in een adequaat IA beleid.”

 

  • Thema Processen, deelthema Security, niveau 2:

“Security maatregelen worden uitsluitend ad hoc genomen op basis van incidenten. Er is geen samenhang tussen de maatregelen.“

  

Het gezamenlijk vaststellen van de volwassenheid van uw IA

De IA volwassenheidsscan wordt in vijf stappen uitgevoerd, zie onderstaande figuur 2. In deze vijf stappen geven wij antwoord op de vraag: “Hoe staan we ervoor met de industriële automatisering?”

Figuur 2: De Aanpak van de quickscan

Figuur 2: De Aanpak van de quickscan

  1. Intakegesprek

Op basis van een intakegesprek aan het begin van de quickscan, worden de verwachtingen in detail afgestemd en het kernteam vastgesteld.

  1. Web-enquête

Middels een web-enquête wordt een in het intake gesprek bepaalde groep collega’s uit alle geledingen van uw organisatie geënquêteerd.

  1. Tussentijdse evaluatie

De resultaten uit de web-enquête worden gedeeld met het kernteam. Opvallende en opmerkelijke uitkomsten worden besproken. De web-enquête en de tussentijdse evaluatie leveren ‘nader te onderzoeken vragen’ op.

  1. Verdiepende interviews

Voor antwoorden op de ‘nader te onderzoeken vragen’ worden enkele verdiepende interviews uitgevoerd. In de tussentijdse evaluatie wordt bepaald met wie deze interviews gehouden worden.

  1. Presentatie eindresultaten

Tot slot worden de eindresultaten en richtinggevende adviezen gepresenteerd aan de kerngroep.

 

Meer weten? Wij komen het u graag toelichten

Mocht u meer willen weten van de IA Volwassenheidscan, wij komen het graag nader toelichten. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met opnemen met Niels Vissers op:

06-46063430.

Annemiek Veenendaal