loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Hype of serieuze ontwikkeling? (2017)

Na gesprekken met een aantal klanten hebben wij ons eerste beeld op de trends en ontwikkelingen in industriële automatiseringsland in dit artikel opgeschreven. Het is nog geen volledig analyse, maar het geeft een denkrichting.

Typisch voor het denken bij KienIA is het zoeken naar de verbinding met de doelen die onze klanten nastreven. Industriële automatisering wordt namelijk pas relevant als zij bijdraagt aan bijvoorbeeld het efficiënter benutten van infrastructuur of het goedkoper behandelen van water.

Iedereen heeft gehoord van Big Data en Internet-of-Things. Maar dit soort technologische trends zijn als zodanig niet erg interessant, tenzij je Google of Facebook heet en je doelstelling de verkoop van informatie is. Ze worden pas relevant zodra ze concrete bijdragen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Succesvolle toepassingen, concrete casussen van nieuwe technologieën zijn interessant. Nieuwe technologieën toepassen enkel omdat ze nieuw zijn, is zinloos.

 

Veel data, weinig informatie

Een van onze klanten vertelde dat ze gedetailleerde metingen hebben verricht aan een pomp die al tien jaar goed functioneerde. Besloten werd dat het goed zou zijn om extra metingen te gaan doen. Uit die meting en de daaropvolgende analyse kwam een storing naar voren die waarschijnlijk al vanaf het begin af aan in de pomp aanwezig was. De pomp zal met deze “productiefout” zeer waarschijnlijk de komende tien jaar ook nog wel goed blijven functioneren was de conclusie. De extra meetinspanning leverde in dit geval wel een hoop data, maar geen bruikbare informatie op.

 

Testen en opleiden buiten de operationele omgeving

Een andere klant vertelde dat in Nederland steeds minder tijd beschikbaar komt om tunnels, bruggen en sluizen dicht te doen voor onderhoud of renovaties. Daarentegen worden deze objecten voor hun functioneren steeds afhankelijker van onderhoud intensieve technologie, zoals IA. Anders gezegd: voor het doorvoeren van een security patch moet de tunnel misschien wel dicht. Het wordt dus steeds belangrijker om buiten het object om mensen te trainen en installaties te testen. Hier bieden (nieuwe) technologieën als virtualisatie of het opzetten van een testomgeving (digital twins) kansen waar momenteel al steeds meer mee gewerkt wordt.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

In onze eerste inventarisatie komen we op de volgende maatschappelijke ontwikkelingen met invloed op IA:

 • 24-uurs economie. Infrastructuur wordt continu en steeds intensiever gebruikt. Dit betekent dat renovatie- en nieuwbouwprojecten steeds efficiënter uitgevoerd moeten worden.
 • Duurzame wereld. De footprint van productieprocessen moet naar beneden.
 • Toename informatisering. Alle informatie overal beschikbaar wordt de norm.
 • Keten-integratie. Alle installaties worden gekoppeld en werken geïntegreerd.
 • Cyberdreiging. Continue bedreiging, stringente beveiliging wordt de norm.
 • Vergrijzing. Veel kennis gaat verloren, hoe dit te borgen of te vervangen?

 

IA technologische trends

Daarnaast zien wij de volgende relevante trends:

 • Industrial Internet of Things. Alle assets voorzien van sensoren. Data uit het operationele proces wordt toenemend gecombineerd met data uit ‘statische’ assets. Meting vervangt modellering.
 • Ethernet als veldnetwerk. Het vervangen van de ’traditionele’ seriële netwerken door ethernetverbindingen. Maakt beheer eenvoudiger, maar geeft (nieuwe) uitdagingen op het gebied van cybersecurity en beschikbaarheid.
 • HMI als mobiele service. Met de toename van de mobiele mogelijkheden is mobiele monitoring en controle makkelijker geworden.
 • Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgeving (OTAP). Het beheerst ontwikkelen en uitrollen van nieuwe of gewijzigde IA is voor sommige bedrijven ‘common practice’, desondanks zijn hiervoor nog geen/weinig standaardoplossingen beschikbaar.
 • BIM en PLM. Data staat centraal in het ontwerp-, realisatie-  en beheerproces van strategische assets gedurende hun levenscyclus. Altijd actuele, betrouwbare en complete informatie zo dicht mogelijk bij de bron. ‘Over de schutting’ behoort tot het verleden.
 • Cloudcomputing. Cloud-based rekencentra/datacenters kennen een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan ‘eigen’ datacenters (of technische ruimtes). Blijft alles in eigen hand of verplaatst IA zich naar de cloud?
 • De samensmelting van operationele- en informatietechnologie. Industriële Automatisering (Operational Technology – OT) en ICT (Information Technology – IT) groeien steeds meer en onvermijdelijk naar elkaar toe.
 • Analytics (Big Data). Procesdata en de omzetting naar zinvolle informatie wordt een onmisbare bron in de toenemende informatiebehoefte.

 

Meepraten?

Heeft u een interessant klantcase? Laat het ons weten, wij gaan ook graag met u in gesprek.

Hans Juncker                       06 54 265 844                    hans.juncker@kienia.nl
Ronald Weelen                   06 21 894 816                    ronald.weelen@kienia.nl

Thomas Oosting                 06 83 211 053                    thomas.oosting@kienia.nl
Bob Valentijn                      06 12 987 504                    bob.valentijn@kienia.nl

Annemiek Veenendaal