loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Industrie 4.0 – Deel 1 (2019)

Industrie 4.0 is net zo disruptief voor de industrie als internet was voor de dienstensector!

Wat is Industrie 4.0? Dit artikel beschrijft ons beeld van Industrie 4.0. De kern van onze boodschap is dat Industrie 4.0 de omslag omvat van optimaal functionerende bedrijven naar optimaal functionerende ketens. Alle benodigde technieken bestaan al. Het is vooral een organisatorische uitdaging; alle organisaties en bedrijven in een keten moeten op een andere manier gaan samenwerken.

 

Industrie 4.0: Zelfstandig-opererende en -communicerende installaties

Industrie 4.0 is hip. Met geassocieerde termen als digitalisering, big data, IoT, de cloud en robotisering is Industrie 4.0 een containerbegrip dat alle technologische trends voor de industrie lijkt te omvatten. Een rapport van PWC voorspelt dat de industrie er mondiaal meer dan 900 miljard euro in gaat investeren.

Om Industrie 4.0 toe te lichten nemen we je eerst mee naar de eerdere industriële revoluties. De eerste revolutie betrof het mechaniseren van productieprocessen met kracht uit stoom, water en later elektriciteit. De tweede maakte de productie efficiënter door de productie te standaardiseren en op te schalen met behulp van o.a. een lopende band. De derde industriële revolutie begon in 1970, toen we de eerste machine bestuurden met een computer.

Industrie 3.0 koppelde alle installaties (assets) binnen een bedrijf aan elkaar. Industrie 4.0 is de volgende stap binnen de Industriële Automatisering. Met Industrie 4.0 koppelen we alle assets van bedrijven binnen een keten aan elkaar. Daarnaast maken we assets ook slimmer zodat ze autonoom samen kunnen werken in de keten. Industrie 4.0 resulteert bijvoorbeeld in een slimme stad, waarin bruggen, lantarenpalen, verkeerslichten, parkeergarages en auto’s, zelfstandig en naadloos met elkaar samenwerken.

 

Alle techniek voor Industrie 4.0 bestaat nu al

Een ander voorbeeld is een smart elektriciteitsnet. Elk huis bepaalt straks zelf, op basis van een stroomtekort of -overschot in zijn omgeving, wanneer het stroom levert, opslaat of gebruikt. Met miljoenen huizen in het Nederlandse elektriciteitsnet is het onmogelijk dit centraal te regelen.

Dus gaan we zorgen dat:

  1. Elk huis haar huidige en verwachte elektriciteitsbehoefte publiceert.
  2. Elk huis zelfstandig bepaalt wanneer ze stroom levert, opslaat of gebruikt.

Voor het realiseren van Industrie 4.0 is de techniek al lang beschikbaar. In de kern hoeven we technisch maar drie zaken te realiseren:

1. Data centraal verzamelen en met elkaar delen.

We gaan veel meer data bewaren en beschikbaar maken voor anderen. Data die inzicht geeft in de huidige gang van zaken, die helpt om problemen te identificeren en data waarmee we toekomstige prestaties kunnen voorspellen. Deze data verzamelen we en stellen we beschikbaar in een cloud.

2. Assets verbinden via een cloud

Netwerkverbindingen zetten we niet langer in om assets een-op-een met elkaar te laten communiceren. Er moeten anders te veel assets met elkaar verbonden worden. In plaats daarvan gaan alle assets gegevens publiceren in een cloud. Vervolgens kunnen assets deze gegevens van elkaar gebruiken om zichzelf optimaal in te stellen.

3. Decentralisatie van beslissingen en besturing – slimme assets

Het aantal gekoppelde apparaten en assets gaat exponentieel toenemen. Er is geen enkel centraal managementsysteem denkbaar die dat nog kan besturen. Het steeds slimmer maken van assets is onvermijdelijk. We richten het gedrag van elke individuele asset op het belang van de gehele keten.

Het zal niet in één keer gaan. Stap voor stap zullen we assets meer functies zelfstandig uit laten voeren. Ook die functies die we afgelopen decennia juist hebben gecentraliseerd. Assets binnen Industrie 4.0 worden niet langer centraal gestuurd, maar gaan zichzelf besturen. Centrale planningsfuncties, regelfuncties en zelfs onderhoudsfuncties lossen we straks in de lokale automatisering van de asset op. Uiteindelijk zal elke asset zelf bepalen wanneer en hoe deze in actie komt.

 

Industrie 4.0 is vooral een organisatorische uitdaging

Zoals gezegd is de techniek er al. Je kunt bijvoorbeeld morgen al de niveaugegevens van jouw voorraadtanks ter beschikking stellen aan je leveranciers. Als je IA op orde is, dan is dat nog geen dag werk.

Je gaat wel op een andere wijze samenwerken met je leverancier. In plaats van het verwerken van jouw bestelling, krijgt de leverancier nu de opdracht om jouw voorraden op pijl te houden. Hierdoor kan hij de gehele keten van bestellen bij de producent tot en met het leveren aan al zijn klanten vergaand optimaliseren. Wanneer alles optimaal verloopt heeft de leverancier zelf geen voorraadtanks meer nodig.

Dit alles vraagt wel om een andere attitude van alle ketenpartners. De bestaande mentaliteit ‘u vraagt, wij leveren’ moet om naar ‘wij garanderen voldoende grondstofvoorraad voor uw productieproces’. Ook de manier waarop jijzelf met deze leverancier omgaat moet radicaal om. In plaats van de vraag ‘waar kan ik het goedkoopste inkopen?’ zou je de vraag moeten stellen ‘welke strategische partner helpt mij mijn klanten het beste te bedienen?’.

In deel 2 gaan we dieper in op industrie 4.0. We zullen antwoord geven op vragen als: ‘Wat kun je morgen al gaan doen?’ en ‘Wat als je industrie 4.0 negeert?’. Ook zullen we onderbouwen dat zonder volwassen IA geen Industrie 4.0 mogelijk is.

Annemiek Veenendaal