loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Inrichten van optimaal IA-beheer (2016)

Vele bedrijven worstelen met het inrichten van het beheer voor hun industriële automatisering (IA). Assetmanagement implementeren is al lastig genoeg, maar daarin ook IA-beheer een plaats geven, blijkt nog lastiger. Ook ICT concepten als ITIL passen niet goed op de IA.

Om onze klanten beter te kunnen helpen met het inrichten van IA-beheer, hebben we bij KienIA onze kennis van dit onderwerp gebundeld. Hiervoor hebben we IA-beheer opgedeeld in acht kern hoofdaspecten. Per hoofdaspect hebben we onze kennis en ervaring verzameld in de vorm van best practices en praatplaten. Zo is een helder beeld ontstaan van de vaktechnische inhoud en de benodigde aanpak van deze acht aspecten.

Alle verzamelde kennis en ervaring past uiteraard niet in één artikel. Daarom geven we hierbij een summiere samenvatting van de acht hoofdaspecten.

Samenwerking met andere afdelingen

Dit aspect begint met het opstellen van ca. tien topeisen voor PA-beheer. Vervolgens worden deze topeisen uitgewerkt in afspraken met bedrijfsvoerders, de onderhoudsafdeling en de afdeling ICT in de vorm van mini service level agreements (SLA’s). Tenslotte is een plan-do-check-act cyclus nodig om de afspraken regelmatig te evalueren en bij te stellen. Kernbegrippen bij dit aspect zijn draagvlak, SMART afspraken en onderling begrip.

Beheerorganisatie

Dit aspect omvat het inrichten van een IA-beheerorganisatie, ingeklemd tussen bedrijfsvoerders, de onderhoudsafdeling en de afdeling ICT. Prioriteit ligt in de vorming van een deskundig en enthousiast team, dat op excellente wijze de bedrijfsvoering ondersteunt. Kernbegrippen zijn communicatie, draagvlak, heldere afspraken, mandaat en klantgerichtheid.

Beheerprocedures

Dit aspect omvat het inrichten van beheerprocedures op het grensvlak tussen assetmanagement voor het onderhoud van de installaties en ITIL voor het beheer van de software. Prioriteit ligt hier in de vorming van een beperkt aantal eenvoudige procedures. De procedures moeten aansluiten op de praktijk van de bedrijfsvoerders. Kernbegrippen zijn serieus gaming, gedragsverandering en wederom draagvlak.

Partnerships met derden

Dit aspect omvat het inrichten van SLA’s  met partners voor het IA-beheer, met als uiteindelijke doel het bereiken van partnership en samenwerking. In eerste instantie zal je zelf moeten begrijpen wat er precies moet gebeuren. Vervolgens start de selectie van de juiste partner en een meerjarig groeitraject. Hierin worden langzaam steeds meer verantwoordelijkheden overgedragen richting de geselecteerde partner. Kernbegrippen zijn samen leren, samen op weg en een glashelder contract.

In beheer nemen

Dit aspect omvat het cruciale moment dat IA-beheer projectresultaten accepteert en in beheer neemt. Prioriteit ligt bij een hoge betrokkenheid van beheer in projecten en het recht om in te grijpen op het moment dat projectresultaten optimaal beheer in de weg kunnen staan. Denk hierbij aan gebrek aan security, afwijking van richtlijnen en standaarden of moeilijk beheerbare oplossingen. Kernbegrippen zijn afgestemde acceptatiecriteria, testplan, testomgeving, documentatie, gedegen kennisoverdracht en opleiding.

Op peil houden van security

Dit aspect omvat het op peil houden van de toegangsbeveiliging tot de IA. De IA-beheerder is de bewaker van de toegang tot het IA-domein. De prioriteit bij het beheer van security ligt niet alleen bij het herstellen, maar ook bij het continue inspelen op nieuwe bedreigingen. De beheerder is hier dus ook de architect. Kernbegrippen zijn herijken, maatregelen nemen, resultaten meten en verbeteren.

Helpen bij procesoptimalisatie

Dit aspect omvat het ondersteunen van bedrijfsvoering en onderhoud bij het optimaliseren van de installaties. In eerste instantie is dit geen kerntaak van de IA-beheerder. De IA is echter wel de bron van gegevens om vergaande optimalisatie mogelijk te maken. De prioriteit voor de IA-beheerder ligt dan ook bij het op peilhouden van de informatievoorziening en het ondersteunen bij de analyse van gegevens. De IA-beheerder is spin in het web tussen de vele betrokken afdelingen. Kernbegrippen zijn continue afstemming en betrouwbare historische gegevens.

Lifecycle management

Dit laatste aspect omvat het plannen van de gehele levensduur van de IA. De prioriteit ligt bij het voorspelbaar zijn ten aanzien van de beschikbaarheid en de kosten van de IA. De basis is een gedegen lifecycle plan, gecombineerd met stringent configuratie en release beheer.  Kernbegrippen zijn technische kennis, functionele veroudering, afstemming leveranciers en aansluiten op bedrijfsbeleid.

 

Zoals gezegd is dit slechts een samenvatting van de acht hoofdaspecten. Wij praten u graag verder bij.

Annemiek Veenendaal