loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Integrale Veiligheidsanalyse (2017)

Snel en compleet overzicht krijgen over de veiligheid van uw objecten; wat gaat goed en waar is verbetering nodig?

Ondanks de aandacht voor risico’s bij het realiseren en onderhouden van bruggen en sluizen, komen regelmatig ongevallen voor. Dergelijke ongevallen hebben vaak meerdere oorzaken. Om alle veiligheidsrisico’s in beeld te krijgen, is een integrale blik nodig, met als basis mens, techniek, omgeving en de interactie onderling.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek naar het ongeval bij de Den Uylbrug dat door de onderzoeksraad voor Veiligheid is uitgevoerd. Opvallend is dat al de technische systemen van de brug voldeden, maar desondanks het ongeval toch heeft plaatsgevonden. Eén van de aanbevelingen aan brugbeheerders is dan ook om meer aandacht te schenken aan de interactie tussen mens, techniek en omgeving.

vhp Human Performance en KienIA herkennen de problematiek die de Onderzoeksraad aankaart. Wij geloven dat we met een multidisciplinair team (met expertise van o.a. organisaties, werkomgevingen, machineveiligheid, verkeerssituaties en human factors) een zo compleet mogelijk beeld kunnen geven van de veiligheidsrisico’s. Bovendien bekijken we deze risico’s in samenhang.

 

Risico’s die op zichzelf verwaarloosbaar zijn, kunnen namelijk wel een groot risico vormen als ze tegelijkertijd optreden. Onze ervaring is dat er al veel goede ontwikkelingen plaatsvinden. Zo gaat al veel aandacht uit naar machineveiligheid, gebruiksvriendelijke bedieninterfaces en de fysieke werkplek. Maar hoe weet je nu welke zaken goed gaan en waar nog eventuele blinde vlekken zitten? Onze integrale veiligheidsanalyse kan u hierbij helpen. U krijgt snel inzicht in de onderwerpen die binnen uw organisatie nog verbetering behoeven. Voorbeelden zijn het periodiek oefenen van risicovolle scenario’s, het in balans brengen van uw bezetting, het testen van veiligheidsfuncties, het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van de operators of het verbeteren van de cameraplannen. Vervolgens kunnen we u helpen bij het implementeren van de uitkomsten.

We geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Mocht er toch een incident hebben plaatsgevonden dan is de integrale veiligheidsanalyse ook uitermate geschikt om de oorzaken in kaart te brengen en aanbevelingen op te stellen.

Samenwerking vhp Human Performance en KienIA

Juist om een integrale blik te kunnen bieden op veiligheid, bundelen wij onze krachten. vhp Human Performance is expert op het gebied van organisatie, werkomgeving, kennis en vaardigheden van bediena scheepvaartaanbod, het type scheepvaart en eventuele incidenten, stremmingen of storingen.ars, terwijl Kienia expert is op het gebied van procesautomatisering en machineveiligheid.

Figuur 1 Veiligheidsraamwerk vhp Human Performance en KienIA.

Vanuit verschillende wetenschappelijke kaders hebben vhp Human Performance en KienIA een beproefd raamwerk ontwikkeld (zie Figuur 1)

Dit raamwerk gebruiken we om de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Een aantal factoren bepalen de risico’s:

  • Input: Het werkaanbod van operators en onderhoudspersoneel wordt onder andere bepaald door het aantal objecten, het
  • Taakuitvoering & werkbelasting: De wijze waarop de taken in de organisatie zijn belegd, bepaalt of, en zo ja waar, knelpunten optreden bij de uitvoering van deze taken en waar mogelijke veiligheidsrisico’s ontstaan.
  • Randvoorwaarden: Dat een object aan de machineveiligheidsstandaarden moet voldoen spreekt voor zich. De organisatie rondom de objectbediening kan echter net zo goed een bron van veiligheidsrisico’s zijn. Vanuit de integrale blik worden al deze randvoorwaarden in beschouwing genomen.
  • Output: De output en daarmee de doelen bepalen uiteinde- lijk welke resultaten objectbeheer en -bediening moeten behalen en welke taakuitvoering worden gesteld. Voor bedienposten gelden bijvoorbeeld eisen voor veiligheid en doorstroming.
  • Geleerde lessen: Idealiter is sprake van een lerende organisatie is, waarbij op basis van de output het proces bijgestuurd kan worden, en randvoorwaarden kunnen worden aangepast om veiliger, effectiever en efficiënter te werken.

Meer weten?

Wilt u eens spreken met een van onze adviseurs? Neem dan contact op met:

KienIA Industriële Automatisering

Edwin van Velzen
edwin.van.velzen@kienia.nl
06-21197112

vhp Human Performance

Herman van Veelen
hermanvanveelen@vhphp.nl
06-17554332

 

 

 

Annemiek Veenendaal