loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Cybersecurity PA – HDSR

De klant

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water in delen van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. HDSR beheert ruim 500 kilometer aan waterkeringen, is verantwoordelijk voor het waterpeil en het zuiveren van afvalwater met behulp van zestien rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het project

HDSR wil haar procesautomatisering beter beschermen tegen mogelijke cybersecurity incidenten. Met behulp van een plan van aanpak wil HDSR inzichtelijk hebben hoe ze een hoger volwassenheidsniveau kunnen bereiken op het gebied van informatiebeveiliging voor de PA, zodat het aansluit bij haar ambities.

KienIA is gevraagd voor de begeleiding van dit traject en de uitwerking van het plan van aanpak.

Bijdrage KienIA

  • Begeleiding traject en werksessies
  • Opstellen plan van aanpak

Projectresultaten

  • Plan van aanpak met acties om een hoger volwassenheidsniveau voor de informatiebeveiliging van de PA te bereiken
  • Planning en prioritering van te nemen acties
TERUG NAAR OVERZICHT ›