Werkwijze aanpassen bruggen en sluizen (WWABS) – Rijkswaterstaat

RWS

De klant

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO), directie Techniek en technisch management (TTM) is verantwoordelijk voor het de Landelijke brug- en sluisstandaard (LBS). Een onderdeel van deze standaard is de Werkwijze aanpassen bruggen en sluizen (WWABS). De WWABS wordt gebruikt door projectteams van RWS die projecten voor de nieuwbouw en renovatie van bruggen en sluizen uitvoeren.

Het project

Rijkswaterstaat wenst de samenhang tussen de Landelijke Brug en Sluisstandaard (LBS) en Landelijke Tunnelstandaard (LTS) te vergroten, waardoor deze kaders beter, eenvoudiger en sneller toepasbaar zijn voor de GWW-projecten die deze standaarden dienen te hanteren. Onderdeel van de synergie tussen LBS en LTS is het ontwikkelen van een werkwijze voor de aanleg en renovatie van bruggen/sluizen (WWABS) naar voorbeeld van de werkwijze aanleg en renovatie tunnels (WWAT), welke onderdeel is van de LTS.

Bijdrage KienIA

RWS heeft KienIA gevraagd de conceptversie door te ontwikkelen op het gebied van machineveiligheid, synthesis based engineering (SBE) en transitiemanagement (van project naar bediening door VWM). KienIA heeft deze opdracht in een team van vier man en in nauwe samenwerking met het RWS-team uitgevoerd.  KienIA heeft projectteams en specialistenteams van RWS geïnterviewd, bestaande teksten verbeterd en nieuwe teksten opgesteld en eigen kennis en ervaring ingebracht.

Resultaten KienIA

  • Nieuwe versie WWABS welke door RWS als onderdeel van de LBS is gepubliceerd

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 april 2023