Life Cyle Management gebruiken om continu te verbeteren

De huidige ‘Installed Base’ van oude industriële automatiseringsystemen (IA-systemen) is zeer groot. Steeds meer IA-systemen zijn technisch verouderd en moeten  vervangen worden.  Ze zijn niet meer leverbaar of het support is weggevallen.  Deze technische reden om te vervangen leidt bij veel bedrijven tot een technisch vervangingsproject. Onderstaand een vurig pleidooi om dat juist niet te doen. Het echte probleem is namelijk functionele veroudering. Functioneel verouderde IA-systemen kunnen niet of slechts tegen hoge kosten worden aangepast aan nieuwe installaties.  Nieuwe behoeften van gebruikers kunnen nauwelijks meer worden gerealiseerd  en kansen ten aanzien van  rendement, veiligheid, (cyber-) security of het milieu blijven onbenut.

Daarbij komt dat het technisch vervangen van IA systemen, zonder ook de functionaliteit te verbeteren, binnen 10 jaar leidt tot extra investeringen. Niet omdat de systemen dan technisch verouderd zijn, maar omdat de gelijk gebleven functionaliteit na 30 jaar hopeloos verouderd is. Gerekend over 15 jaar zijn de kosten van een technisch vervangingsproject onaanvaardbaar hoog en het gebrek aan baten schrikbarend klein. Om dit te voorkomen, is zicht op de Life Cycle van IA noodzakelijk. Om dit zicht te creëren, moeten de lange termijn doelen van de organisatie worden vertaald naar de bijdrage die de IA hieraan kan leveren. De kosten van IA-systemen zijn daarbij op zichzelf niet zo interessant. De bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en het bedrijfsresultaat zijn veel interessanter.  De praktijk wijst telkens uit dat met slimme investeringen in IA en procesinformatie (MES/PIMS) veel goedkopere resultaten worden bereikt dan met reorganisaties of het bouwen van nieuwe procesinstallaties.

Renovatie

Life Cycle Management zal leiden tot betere afwegingen wat betreft investeringen in de IA. Zo hoeft het helemaal niet erg te zijn als systemen verouderd zijn. Als het passend is binnen het beleid om deze systemen met minimale inspanning nog enkele jaren in de lucht te houden, is dat een betere oplossing dan een haastige vervanging. Life Cycle Management is niet mogelijk zonder stip op de horizon voor de IA. KienIA heeft voor verschillende branches een hulpmiddel ontworpen om het bedrijfsbeleid te vertalen naar wat de IA hieraan kan bijdragen. Hierin zijn vier thema’s voor de invloed van IA op het proces gedefinieerd: de capaciteit, kwaliteit, kosten en veiligheid. Vervolgens zijn per thema voorbeelden aangegeven wat de IA aan kansen biedt om deze te verbeteren.