loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Zet eens wat meer sfeer op tafel (2015)

Over actief werken aan een goede sfeer en topprestaties in projectteams

 

Het is evident dat een goede sfeer belangrijk is om op een prettige en professionele manier projecten uit te voeren. Maar wat is sfeer? En hoe creëer en behoud je een goede sfeer?

Ieder project heeft harde en zachte kanten. Vooral in onze technische wereld komen zachte onderwerpen zoals de sfeer in het project niet zo vaak ter sprake. We zijn gewend om te spreken over de makkelijk te kwantificeren harde kanten zoals geld, tijd, materialen en resources.

Veel minder gewend zijn we om te spreken over iets zachts zoals de sfeer in een projectteam. Het gaat er om of er constructief wordt samengewerkt en men plezier heeft in het werk. Het is subjectief, wordt door iedereen vaak anders beleefd en is dus moeilijk te duiden.

Wij zijn er de laatste jaren steeds beter in geslaagd om zaken als sfeer en gedrag bespreekbaar te maken binnen het projectteam, en hierop te sturen. Wat we willen bereiken is een team dat elkaars talenten en gebreken erkent, open en kritisch is in de onderlinge communicatie, waarin iedereen doet waar hij/zij goed in is en waar ook nog gelachen wordt. Zo’n team gaat uiteraard goed presteren!

Het ‘managen’ van de sfeer binnen een projectteam begint met het maken van afspraken over het gedrag dat nodig is om het project goed te laten verlopen. Deze afspraken maak je in de kick-off en ze zijn veel minder ‘eng of vreemd’ dan je misschien zou verwachten. Denk aan afspraken als:

  • problemen worden eerst binnen het projectteam besproken voordat je ze naar buiten brengt;
  • geef van te voren aan als iets even niet gaat lukken;
  • we werken zoveel mogelijk met elkaar in dezelfde ruimte;
  • escaleren zien we niet als klikken, maar als een normale procedure om problemen op te lossen;
  • we kunnen binnen het projectteam alles tegen elkaar zeggen;
  • en ga zo maar verder….

Al het gedrag waarvan het team vindt dat nodig is voor projectsucces kun je bespreken. Het helpt vervolgens om de afspraken leuk vorm te geven en pontificaal op te hangen in de projectruimte. In het begin zal je mensen regelmatig moeten aanspreken op de gemaakte afspraken. Al snel zal je zien dat teamleden het gedrag overnemen en elkaar er op gaan aanspreken.

Een andere belangrijke voorwaarde voor de sfeer is dat mensen passende werkzaamheden kunnen verrichten (bijdrage naar vermogen) en dat ze ruimte krijgen voor initiatief en creativiteit binnen het project (waardering en erkenning).

Artikel Sfeer - plaatje 2

 

Naast “de juiste man op de juiste plaats” zijn er nog tal van andere zaken die invloed hebben op de sfeer binnen je projectteam. Denk maar aan zaken zoals werkdruk en stress, cynisme en ergernis, ongefundeerde kritiek, negatieve beeldvorming van buitenaf, project overstijgende belangen en politieke spelletjes, eigen gelijk willen halen, niet nakomen van afspraken, geen respect, de baas spelen, geen of slechte resultaten, reorganisaties, etc. Maar als je vanaf het begin gedrag bespreekbaar heb gemaakt, zijn deze zaken beter te sturen.Artikel Sfeer - plaatje 3

Tot slot zouden we adviseren om actief de lol-factor en synergie in het team in brengen door te zorgen voor een prettige werkomgeving. Besteed hiervoor bij aanvang ook aandacht aan teambuilding en het leren kennen van elkaar. En vergeet daarna niet om tussentijdse successen te vieren. Een leuke teamactiviteit op z’n tijd werkt hier natuurlijk goed aan mee. ‘Hard werken is goed, maar dan wel samen hard werken’!

Annemiek Veenendaal