loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

De trends in IA volgens KienIA (2019)

Wat kunnen we leren van de afgelopen 10 jaar

Industriële installaties gaan lang mee. Zo ook de bijbehorende automatisering. Technieken die we 10 jaar geleden gebruikten passen we nog steeds toe. Industriële Automatisering (IA) was lange tijd een conservatief vak waarbij we vooral druk bezig zijn met de boel draaiende te houden. Maar als je goed kijkt naar de afgelopen 10 jaar is er toch wel veel veranderd.

De hoeveelheid automatisering is flink toegenomen, IA en ICT zijn geïntegreerd en de buitenwereld is ook niet meer die van 10 jaar geleden. Wat zegt dit over de toekomst? Wij zijn ervan overtuigd dat we de komende 10 jaar gaan doen wat we deden en dat er veel nieuwe automatisering bijkomt. Industrie 4.0 en data hebben zich gemeld en gaan uw bedrijfsvoering flink veranderen.

 

Automatiseringsgraad neemt toe

Fysiek en repeterend werk wordt minder geaccepteerd en we moeten met minder mensen meer doen.

Het automatiseren van fysieke arbeid is in de 19e eeuw gestart en is momenteel nog steeds gaande. Hoewel er al veel bereikt is, verrichten we ook in een modern land als Nederland nog steeds fysieke en repeterende arbeid. De krappe arbeidsmarkt in bijna alle sectoren zal de automatiseringsgraad verder opdrijven.

De vraag naar automatiseringstechnici blijft groeien.

Het tekort aan goed personeel maakt meer automatisering voor bedrijven dus noodzakelijk. Het gevolg is wel dat de vraag naar automatiseerders blijft groeien. Zelfs in de vorige crisis verdwenen deze vacatures niet. Technische specialisten zijn altijd al schaars geweest en voor goede architecten van industriële automatisering geldt dat al helemaal.

 

De integratie met ICT zet door.

IA gebruikt steeds meer ICT-technieken

Het vak IA is ontstaan vanuit het domein elektrotechniek en instrumentatie (E&I). Voordat we computers inzetten, werden relaisschakelingen toegepast voor het aansturen van installaties. Daarna zijn we hiervoor specifieke computers (PLC’s) gaan gebruiken. Vervolgens zijn in de afgelopen jaren ICTtechnieken volop toegepast in het aansturen en monitoren van installaties. Technieken zoals virtualisatie, cloudopslag, databases, WIFI, tablets en smartphones zijn inmiddels al gemeengoed geworden binnen de IA.

 

De buitenwereld verandert

We verbinden installaties die daardoor kwetsbaar worden voor cyberaanvallen.

Een issue dat 10 jaar geleden binnen de industriële automatisering nauwelijks op de agenda stond is cybersecurity. We bouwden de afgelopen 10 jaar bediencentrales en vinden het inmiddels normaal om vanaf kantoor of een mobiel device installaties te bedienen en te monitoren. We hebben veel installaties via netwerken met elkaar verbonden waardoor ze kwetsbaar worden voor bedreigingen van buitenaf. Cybersecurity staat momenteel volop in de schijnwerpers en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden.

Systemen waken meer en meer over onze veiligheid

Door betere sensoren en betrouwbaardere besturing werken mens en machine steeds beter samen. In onze wereld van energie, infrastructuur en waterzuiveringen waken automatiseringssystemen ook steeds meer over onze veiligheid. Een heel zichtbaar voorbeeld van  zo’n automatiseringssysteem zijn de matrixborden boven de weg. Zij zorgen ervoor dat u tijdig weet dat er een file aankomt. Veel minder zichtbaar daarentegen is het automatiseringssysteem dat bij brand in een metrostation zorgt dat roltrappen en ventilatiesystemen zo worden aangestuurd dat iedereen veilig een weg naar buiten vindt.

We verwachten dat vitale infrastructuur het altijd doet

We zijn een welvarend en drukbevolkt land. Onze vitale infrastructuur wordt daardoor steeds intensiever gebruikt. Het niet-beschikbaar-zijn van deze infrastructuur, zoals wegtunnels die dicht moeten voor renovaties of stroomstoringen, is kostbaar en maatschappelijk steeds minder aanvaardbaar. We verwachten gewoon dat alles het doet.

Industriële automatiseringssystemen zullen hierdoor niet alleen steeds professioneler ontworpen, ontwikkeld en getest worden, maar ze zullen ook steeds vaker ingezet worden om de beschikbaarheid van onze vitale infrastructuur te verhogen. We bouwen bijvoorbeeld steeds vaker simulatoren en testomgevingen om vooraf beter het functioneren van de nieuwe systemen te kunnen testen en de tijd die nodig is voor het ombouwen van het oude naar het nieuwe systeem te kunnen verlagen. Automatiseringssystemen zullen ook steeds vaker in de gaten gaan houden of installaties goed functioneren en voorspellen wanneer onderhoud werkelijk nodig is.

Er is meer aandacht voor een beter milieu

De energietransitie, verminderen van CO2 uitstoot en hergebruik van grondstoffen komen voort uit de toenemende aandacht voor het milieu. Technieken verbeteren en ketens worden geoptimaliseerd. Vrijwel al deze verandering en verbeteringen gaan gepaard met meer automatisering.

 

Wat er op ons af komt..

Alleen al het instant houden van installaties vergt veel aandacht

De voorgaande paragrafen beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren en illustreren het toenemend belang van IA. We zien we dat veel organisaties nu al hun handen vol hebben aan het draaiend houden van hun installaties. We gaan verder met centraliseren en moeten daarnaast oude installaties renoveren. Er komt meer aandacht voor veiligheid en cybersecurity. De komende jaren zal er daarom meer gestructureerd gewerkt moeten worden. De basis moet beter op orde. Dit alles vraagt om standaardisatie van techniek en processen.

We gaan massaal aan de slag met data en industrie 4.0

Industrie 4.0 heeft te maken met de enorme toename aan intelligentie in apparaten en installaties. En al deze intelligente apparaten en installaties worden aan elkaar gekoppeld, zowel binnen je eigen organisatie als tussen organisaties in de keten. Met elkaar zijn deze systemen in staat steeds meer werk zelfstandig en zeer efficiënt uit te voeren. > Lees hier meer over Industrie 4.0

Data heeft te maken met de enorme toename aan beschikbare data van je assets, bedrijfsprocessen en de keten. Deze data kun je analyseren. De inzichten die deze analyses geven zet je vervolgens weer in om verder te optimaliseren.

Kijkend naar de toekomst zul je als organisatie dus niet alleen moeten kijken naar de ontwikkeling van de techniek. Alle toekomstige intelligentie zul je willen inzetten ten gunste van je bedrijfsdoelen en de doelen van de keten waarin je bedrijf zich bevindt.

 

Er komt dus alleen maar meer automatisering

Het strategisch belang van IA neemt alleen maar toe. Het is dus belangrijk dat IA de volle aandacht krijgt van de directie. Daarnaast zal elke organisatie er rekening mee moeten houden dat de hoeveelheid automatisering  en de omvang van de IA afdeling toeneemt.

 

 

Annemiek Veenendaal