loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Industrie 4.0 – Deel 2 (2019)

Industrie 4.0 is net zo disruptief voor de industrie als internet was voor de dienstensector!

In onze vorige nieuwsbrief lichtten we toe wat Industrie 4.0 is (Lees hier Deel 1), dat alle benodigde techniek al bestaat en dat Industrie 4.0 vooral een organisatorische uitdaging is. In deel 2 beschrijven we dat je industrie 4.0 niet kunt negeren. We gaan aan de hand van een voorbeeld nog iets dieper in op wat industrie 4.0 is. Tenslotte onderbouwen we dat zonder volwassen IA geen Industrie 4.0 mogelijk is.

Industrie 4.0: Pas je bedrijfsmodel aan of verdwijn in de marge

PWC voorspelt in haar rapport “Industry 4.0: Building the digital Enterprise” van 2016 dat de industrie mondiaal meer dan 900 miljard euro per jaar gaat investeren in Industrie 4.0. Maar wat als een bedrijf nu eens niet mee doet? Je kan tenslotte niet met elke hype meedoen, toch?

Rond 2000 dachten vele mensen dat van internet. Enkele voorbeelden van de impact van internet nu:

  1. Alle platenwinkels zijn vervangen door Spotify.
  2. Alle videotheken zijn vervangen door Netflix.
  3. 90% van de bankkantoren zijn vervangen door online bankieren.
  4. Een kleine 14 miljard euro van onze aankopen (10%) doen we in Nederland online. Vrijwel alle winkelcentra kampen met leegstand.
  5. Ga zo maar door….

 

Industrie 4.0 heeft hetzelfde disruptieve karakter als internet had op allerlei vormen van dienstverlening. Want industrie 4.0 optimaliseert de gehele keten van grondstof tot en met klant. Of je bedrijf wordt onderdeel van zo’n keten of de klant neemt straks afscheid van jouw bedrijf.

 

Industrie 4.0 optimaliseert de keten van grondstof tot klant

Om Industrie 4.0 concreter te maken hierbij een voorbeeld van een smart grid waar iedereen wel gevoel bij heeft; ons wegennet. De laatste decennia centraliseerden we de bediening van onze sluizen, bruggen en tunnels. Zo zijn er nog maar weinig bruggen met een lokale brugwachter in Nederland. Brugwachters managen nu van afstand niet één brug maar de gehele vaarweg. Dit bespaart beroepsschepen veel reistijd.

Industrie 4.0 verhoogt deze zelfstandigheid van al deze assets en verbindt ze via een cloud. Hierdoor ontstaan er talloze nieuwe toepassingen. Een brug publiceert bijvoorbeeld zijn openingstijden op het web. Navigatiesystemen gebruiken deze openingstijden voor adviezen aan automobilisten en schippers. Maar ook nabijgelegen verkeerslichten kunnen de openingstijd van de brug gebruiken om proactief de verkeerstromen te managen, zodat de brug leeg is op het moment dat de brug open wil gaan.

Ook voor onderhoud kunnen we morgen al eenvoudige zelfstandigheid toevoegen. Hierdoor kan de brug bijvoorbeeld een monteur oproepen als hij constateert dat het steeds langer duurt om de brug te openen. Storingen kunnen dan op een gepland tijdstip en preventief worden verholpen.

De ultieme brug zal met allerlei sensoren zelfstandig bepalen waar alle voertuigen zich bevinden en autonoom de brug openen en sluiten. Maar net als zelfrijdende auto’s, is dat iets voor de langere termijn.

De winst van Industrie 4.0 ligt in een optimale keten. In dit geval betekent dat optimale doorstroming en informatie voor het autoverkeer en de scheepsvaart.

 

Industrie 4.0 is alleen mogelijk met een volwassen IA

Om Industrie 4.0 te kunnen invoeren, moet je nu al op een volwassen manier omgaan met je industriële automatisering. Het is onmogelijk om met een ‘ad hoc’ benadering van je automatisering in één keer de sprong naar Industrie 4.0 te maken. Je zult alle niveaus in onderstaand volwassenheidsmodel moeten doorlopen.

Het IA-volwassenheidsmodel (OT = Operationele Techniek)

 

Industrie 4.0 is het hoogste volwassenheidsniveau in dit IA-volwassenheidsmodel, namelijk ‘ketenoptimaal’. De praktijk wijst uit dat een bedrijf dat haar IA technisch, organisatorisch en procesmatig (beheer- en projectprocessen) nog niet op bedrijfsniveau heeft ingericht, simpelweg nog niet klaar is voor Industrie 4.0.

Een treffend voorbeeld van onvoldoende IA-volwassenheid is een bedrijf dat assetinformatie wilde delen met haar ketenpartners. Toen we dat bespraken bleek dat ze nog niet in staat waren deze informatie intern met collega’s te delen. Dan kan je logischerwijs dus ook nog geen procesdata delen met je ketenpartners.

De reis naar Industrie 4.0 volgt het volwassenheidmodel. Stappen overslaan zal niet lukken. Om Industrie 4.0 in te voeren moet je dus eerst de basis op orde brengen:

  1. Kwaliteitsborging en uniformering door het standaardiseren van de gehele IA. De gehele IA omvat de besturing, bediening en bewaking, de procesinformatie en de safety en security.
  2. Structureren van de aanpak van de IA binnen projecten en beheer.
  3. Met voldoende prioriteit organiseren van de IA binnen je organisatie. Zoals gedegen IA-beleid, een separate IA-beheer- en projectengroep en een directielid die IA in zijn of haar portefeuille heeft.

Binnen Industrie 3.0 kennen we grotere IA-projecten, zoals centralisatieprojecten en standaardisatieprojecten. Industrie 4.0 daarentegen laat zich kenmerken door vele kleine verbeteringen. Elke dag een stapje beter. Zodat de organisatie de ontwikkelingen kan blijven volgen.

Uiteindelijk zullen organisaties die volwassen omgaan met hun IA, zich steeds minder bemoeien met bedrijfsvoering en steeds meer met proces-en ketenoptimalisatie.

Annemiek Veenendaal