Doe het goed en voorkom veel ‘gezeik’.

Je moet IA standaardiseren. Je hebt hierin geen keus, want standaardiseren is het vertalen van je IA-beleid naar de wereld van de techneuten die dit beleid moeten uitvoeren. Voor de gemiddelde programmeur, beheerder en IA-leverancier is IA-beleid veel te abstract. Je moet standaardiseren om IA voor hen praktisch toepasbaar te maken.

Je kunt hierbij helaas weinig gebruik maken van bestaande normen, want het IA-vak kent nauwelijks normen waarmee je de kwaliteit van de IA kunt afdwingen.

Alle drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en vele andere organisaties hebben om deze redenen inmiddels IA-standaarden of zijn deze aan het ontwikkelen.

Je hoeft daarbij niet altijd vergaand te standaardiseren. Je kunt kiezen uit drie niveaus. Afhankelijk van je bedrijfsstrategie maak je hierin een keuze.

Niveau 1: standaardiseren op kwaliteitseisen

Standaardeisen borgen dat het IA-beleid ook werkelijk wordt meegenomen in aanbestedingen, projecten en beheer. Het betreft eisen aan bijvoorbeeld de onderhoudbaarheid en de beschikbaarheid van de IA tot en met de standaard lay-out voor beeldschermen van operators.

Niveau 2: standaardiseren op functionaliteit

Dit niveau bestaat uit standaardontwerpen die de functionaliteit van typische procesdelen beschrijven. Het gaat hier om de exacte functionele werking van bijvoorbeeld een rioolgemaal, tunnel of windmolen.

Niveau 3: standaardiseren op techniek

Dit betreft de technische uitwerking van de genoemde functionele standaarden, in de vorm van kant-en-klare softwaremodules en hardware voorschriften.

We moeten je wel waarschuwen. De realisatie en het beheer van standaarden is niet eenvoudig. Doe je het goed dan heb je er lang veel plezier aan. Doe je het niet goed dan heb je lang veel ‘gezeik’. Onderstaand een toelichting over het realiseren en beheren van standaarden.

De realisatie van standaarden is lastig

De realisatie van standaarden is lastig omdat je ze bouwt voor een hele lange tijd en voor een grote groep gebruikers. Tevens moeten ze toepasbaar zijn voor 98% van al je installaties. Daarnaast maakt je team standaarden niet voor zichzelf maar voor anderen, zoals voor een IA-leverancier die ze toepast in zijn ontwerpen en in zijn software. Allemaal redenen waarom de kwaliteit van standaarden extreem hoog moet zijn.

Naast de kwaliteit moet ook het draagvlak zeer hoog zijn. Het team moet gebruikers en beheerders nauw betrekken bij de realisatie van de standaarden. Daarvoor heb je die schaarse, communicatief vaardige IA-specialist nodig, die redeneert vanuit gebruikers- en bedrijfsbelangen.

Het beheer van standaarden is lastig

Het beheer van standaarden is lastig, vanwege de dynamiek binnen een organisatie en omdat technici elk project het liefst beginnen vanaf een blanco vel papier. De organisatie en vooral haar techneuten moet met standaarden leren werken. Mensen verzinnen de gekste redenen om niet aan een standaard te hoeven voldoen. Maar elke standaard heeft zijn voor- en nadelen, die men beide moet accepteren. Dit vergt een cultuurverandering.

Maar heb je eenmaal standaarden, dan schiet de kwaliteit van de IA met sprongen omhoog.

Het blauwe boekje van KienIA

Organisaties die hun industriële automatisering optimaal inzetten, zijn de winnaars van de toekomst.

Dit artikel komt uit Het Blauwe boekje van KienIA. We hebben het geschreven voor directeuren en projectmanagers en beschrijft hoe je het beste kunt omgaan met het toenemend belang van industriële automatisering.

Het boekje kunt u hier gratis ontvangen.