Aanbesteding migratie en beheer mobiliteitsdata – Provincie Utrecht

Provinciehuis Utrecht

De klant

De Provincie Utrecht werkt intensief samen met andere wegbeheerders voor het beheer van het mobiliteitssysteem in Midden-Nederland. De provinciale wegen die worden beheerd door provincie Utrecht lopen namelijk vaak ook door het beheergebied van andere wegbeheerders of hebben direct invloed op het functioneren daarvan. Om het verkeer effectief te kunnen regelen en dit op netwerkniveau af te stemmen is een vereiste dat alle relevante stakeholders werken met dezelfde actuele informatie. In de regio Utrecht maken diverse regionale wegbeheerders daarom gebruik van dezelfde dienstverlening en infrastructuur voor de opslag en uitwisseling van mobiliteitsdata. De belangrijkste wegbeheerders in dit verband zijn Rijkswaterstaat Midden-Nederland, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort. De provincie Utrecht heeft een trekkende rol in het behoud en beheer van de kwaliteit van het mobiliteitssysteem. Onder deze beheeropgave valt ook de dienstverlening en infrastructuur voor de opslag en distributie van mobiliteitsdata.

Het project

Niet alleen neemt het belang van actuele informatie binnen het beheer van het mobiliteitssysteem toe, ook de hoeveelheid beschikbare informatie die gebruikt wordt voor Smart Mobility oplossingen groeit. Provincie Utrecht wil in staat zijn om het verkeer nu en in de toekomst goed te kunnen blijven regelen. Daarvoor zijn twee ontwikkelingen noodzakelijk:

  • Opnieuw aanbesteden van de opslag en uitwisseling van mobiliteitsdata voor minimaal 4 jaar, met de randvoorwaarde dat de oplossing schaalbaar is voor de toename in hoeveelheid data
  • Migratie van applicaties van on-premise hardware die end-of-life is.

Provincie Utrecht wil deze ontwikkelingen laten realiseren door de markt en heeft daarom een aanbesteding uitgeschreven.

Bijdrage KienIA

KienIA heeft in de voorbereiding van de aanbesteding de rol gehad van inhoudelijk partner van de provincie Utrecht. Tevens heeft KienIA de procesbegeleiding en de uitwerking van de resultaten verzorgd. KienIA heeft de volgende resultaten gerealiseerd in samenwerking met de Provincie Utrecht:

    • Programma van Eisen
    • Begroting voor de aanbesteding
    • Advies in de keuze voor de gunningscriteria
    • Beoordeling van de inschrijvingen
Vaardigheden

Gepubliceerd op

31 oktober 2022