Noord/Zuidlijn – Amsterdam

Noord zuid lijn Amsterdam

De klant

De Noord/Zuidlijn is waarschijnlijk het meest uitdagende en complexe infraproject dat nu in Nederland speelt. De Noord/Zuidlijn verbindt Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid en zal daarmee zorgen voor een betere blijvende bereikbaarheid van Amsterdam Goede bereikbaarheid is immers essentieel voor de economische ontwikkeling van Amsterdam.

KienIA werkt al ruim zes jaar mee in dit project. We hebben daarin geholpen de Centrale Besturing van Installaties (CBI) te realiseren. De CBI bestuurt, bedient en bewaakt alle installaties in het metro-areaal. Het project beslaat meer dan de Noord/Zuidlijn, ook de installaties van het huidige metronet zullen op de nieuwe CBI worden aangesloten. Op dit moment levert KienIA ondersteuning bij de integrale testen.

 

Huidige fase

De Noord/Zuidlijn bevindt zich nu in de laatste testfase voor de openstelling op 22 juli, het zogenoemde proefbedrijf. Tijdens deze testen wordt de werking en bruikbaarheid van de Noord/Zuidlijn als geheel gedegen beproefd. Hierbij ligt de nadruk meer en meer op de organisatorische aspecten die horen bij het in gebruik nemen van een hele metrolijn. Er wordt onder andere gekeken of de installaties doelmatig worden onderhouden en er worden verschillende calamiteitenscenario’s nagespeeld waarbij soms wel honderden testreizigers betrokken zijn.

 

Bijdrage KienIA

In deze laatste fase is Alex van Domburg namens KienIA betrokken als data analist. Met de systeemkennis die hij heeft opgedaan als coördinator en testleider ondersteunt hij de beheerorganisatie in het kwantificeren en optimaliseren van de systeemprestaties.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 november 2016