Systeemspecificatie Waterbeheer Objecten – Rijkswaterstaat

WBO

De klant

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO), cluster Zuid-Nederland team B Bediening en Besturing Vaarwegobjecten is verantwoordelijk voor het E&W/IA onderhoud aan de bediencentrales in Tilburg en Maasbracht inclusief diverse aangesloten objecten (o.a. sluizen, bruggen en waterbeheer objecten).

Dit cluster is daarnaast verantwoordelijk voor de verdere modernisering van de installaties inclusief de bediening en bewaking op afstand. Hiertoe is een groot project in het leven geroepen onder de naam ‘Tilburg 3’ (TB3) waarvan momenteel het contract wordt voorbereid.

Het project

Onderdeel van de contractvoorbereiding was het opstellen van een systeemspecificatie voor Waterbeheer Objecten (WBO). Dit zijn o.a. spuiwerken en gemalen waarmee het waterniveau in de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen gereguleerd wordt.

De systeemspecificatie is opgesteld vanuit verschillende ingangsdocumenten waaronder de Landelijke Bruggen Standaard (LBS) en de Klanteisen (KES) aangevuld met nieuwe specifieke eisen.

Bijdrage KienIA

KienIA heeft, in nauwe samenwerking met het projectteam van Rijkswaterstaat, de systeemspecificatie opgesteld. Om dit zo efficient mogelijk te doen heeft het projectteam van RWS de ingangsinformatie zorgvuldig gefilterd en geselecteerd. KienIA heeft vervolgens de objecten- en functieboom en systeemeisen-set opgesteld, die telkens na een werksessie met het RWS projectteam werden vastgesteld. Deze werkwijze werd erg gewaardeerd door de klant en heeft gezorgd voor een vlotte doorloop van het project.

Resultaten KienIA

  • Object- en functieboom WBO.
  • Systeemeisen-set WBO
Vaardigheden

Gepubliceerd op

19 oktober 2021