Besturing Tractie – RET

RET

De klant

De RET is hét dynamische openbaarvervoerbedrijf voor de regio Rotterdam. De RET verzorgt zorgeloos openbaar vervoer met bus, tram, metro én boot. Als geïntegreerd openbaarvervoerbedrijf zijn ze ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voertuigen en de infrastructuur. RET heeft het hele vervoersproces in beheer en zorgt voor veilig en betrouwbaar reizen met het openbaar vervoer.

De opdracht

De RET beheert de infrastructuur van tram en metro in Rotterdam. Die infrastructuur is samengesteld uit een grote diversiteit aan deelsystemen. Voor deze deelsystemen wil RET een meetmethode ontwikkelen die de prestatie en conditie van deze deelsystemen objectief vaststelt. Dit om hiermee een basis te verkrijgen voor een risico gestuurde onderhoudsaanpak en -budgettering. Vanwege de complexiteit en veelomvattendheid van de opdracht heeft de RET drie gespecialiseerde bedrijven samengebracht: Faam, Stevin en KienIA. Samen hebben we de prestatiemeter gerealiseerd.

De Prestatiemeter

De prestatiemeter gebruikt de NEN 2767. Deze norm kijkt alleen naar de financiële conditie op basis van vervangingswaardes van bouwdelen. De prestatiemeter is een unieke uitbreiding waarmee je ook de prestaties van systemen, het samenstel van de verschillende bouwdelen, objectief kan meten. Het meten van de prestatie van een systeem is vele malen complexer dan het meten van de conditie van een individueel bouwdeel.

De prestatiemeter is gebaseerd op:

• Financiële conditie – op basis van vervangingswaarde van bouwdelen;
• Functionele conditie – op basis van het belang van bouwdelen;
• Risicoscore conditie – op basis van het slechts scorende bouwdeel in de functionele conditiescore.

Bijdrage KienIA

KienIA heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het uitdenken van de prestatiemeter en is de trekker geweest in de totstandkoming van het functioneel ontwerp.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 juni 2018