Informatiebeveiliging – Gemeente Den Haag

Den Haag

De klant 

Het bedrijfsonderdeel ‘Bereikbaarheid en Verkeersmanagement’ (BVM) is onderdeel van dienst stadsbeheer van de gemeente Den Haag. BVM fungeert als assetmanager, verkeersadviseur, datamanager en verkeersmanager. De bedrijfsprocessen van BVM zijn in grote mate afhankelijk van informatiesystemen en informatiestromen.  

Het project 

De verkeerssystemen van BVM bestaan voor een belangrijk deel uit automatiseringssystemen, zoals de aansturing van verkeerlichten en routeinformatiepanelen. Het doel van dit informatiebeveiligingsproject is om te voorkomen dat verkeerssystemen gesaboteerd worden met cyberaanvallen.   

Als gemeentelijke overheid wordt de gemeente Den Haag gehouden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om een in control verklaring te kunnen afgeven, moet aantoonbaar zijn dat aan de eisen van de BIO wordt voldaan.   

Door de informatiebeveiliging op orde te hebben, draagt dit bij aan de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en de controleerbaarheid van de procesbesturing en informatievoorziening binnen de Procesautomatisering. 

Tijdens het project is gebruik gemaakt van een risico-gestuurde aanpak. Doormiddel van risicosessies zijn gebeurtenissen die als gevolg van een informatiebeveiligingsincident kunnen optreden als risico geanalyseerd op basis van impact en kans van optreden. Voor het beheersen van deze risico’s is een doorvertaling gemaakt vanuit het beleid naar uitvoerbare maatregelen in de praktijk. 

Bijdrage KienIA 

KienIA heeft BVM zowel procesmatig als inhoudelijk ondersteund. Samen met BVM zijn risicosessies gehouden waarin KienIA een begeleidende rol heeft waargenomen. Tijdens deze risicosessies zijn in samenwerking met BVM de risico’s kenbaar gemaakt die zich voor kunnen doen m.b.t. informatiebeveiliging. Na de gehouden risicosessie zijn in samenspraak met BVM de maatregelen voor het beheersen van de risico’s door vertaald naar policies met een bovenliggend CSMS. 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

31 mei 2021