Her-automatisering drinkwatervoorziening – Evides

Evides Logo

De Klant

Evides levert drinkwater en industriewater aan een grote groep klanten. Al vele jaren verzamelt Evides procesdata en gebruikt deze o.a. voor het bewaken van de waterverdeling, het monitoren van prestaties van installaties en het analyseren van problemen. Bij Evides ontstond het gevoel dat zij kansen liet liggen en er meer voordeel valt te behalen bij het managen van procesinformatie.

Het project

Evides heeft KienIA gevraagd hen te helpen om beleidskaders op te stellen voor het verzamelen, gebruiken en beheren van procesinformatie. In enkele werksessies met betrokkenen hebben we tien topeisen gedefinieerd voor het managen van procesinformatie. Met deze topeisen is Evides straks in staat processen beter te monitoren, te vergelijken en problemen sneller te analyseren.

Aanvullend hebben we Evides geadviseerd de topeisen te realiseren in een kort project, om vervolgens een meerjarig programma op te zetten om het gebruik van procesdata te professionaliseren. Dit programma heeft als doel om medewerkers te ondersteunen het maximale uit de bestaande installaties te halen. Inmiddels heeft Evides zowel het project als het programma gestart en KienIA gevraagd hierbij te assisteren.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 juni 2018