Pilot debietenproject – HHNK

Project debietregeling

De Klant

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een Nederlands waterschap dat in 2003 is ontstaan na samenvoeging van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en een vijftal waterschappen; Het Lange Rond, Hollands Kroon, De Waterlanden, Groot-Geestmerambacht en Waterschap Westfriesland. HHNK is gevestigd in Heerhugowaard.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het Noorderkwartier van de provincie Noord-Holland. Dit is het gebied boven het Noordzeekanaal inclusief het eiland Texel. HHNK is verantwoordelijk voor de waterkeringen, de zuivering van het afvalwater en voor schoon oppervlaktewater.

Project 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil betrouwbare debietgegevens van alle gemalen, stuwen en inlaten verkrijgen. Om meer grip te krijgen op het uiteindelijke project is er besloten eerst een pilotproject uit te voeren. Hierin is bij tien representatieve locaties een debietberekening uitgevoerd in FEWS. Daarvoor is eerst bepaald welke gegevens er nodig zijn voor het uitvoeren van een debietberekening. Vervolgens is er gekeken welke meetgegevens al in FEWS bekend zijn en hoe betrouwbaar deze zijn. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van objectgegevens. Op basis hiervan is geconcludeerd welke gegevens, berekeningen en/of metingen ontbreken of onbetrouwbaar zijn en zijn stappenplannen voor de verbeteracties opgesteld. Tot slot zijn de benodigde aanpassingen aan systemen en software gecoördineerd.

Bijdrage KienIA

  • Plan van aanpak
  • 10 locaties waarbij debieten in FEWS worden berekend
  • Stappenplan voor de verbeteracties
  • Eindrapport met daarin de leerpunten en kentallen en budgetraming voor het complete project

Resultaten KienIA

  • Inventarisatie van  benodigde en beschikbare gegevens voor automatische debietberekening
  • Werkbeschrijvingen voor aanpassingen in de meetapparatuur, besturing en informatiesystemen
  • Budgetraming voor uitrol na pilot

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

3 maart 2015