Algemeen FAT/SAT-protocol – Dunea & PWN

Dunea & PWN

De klant

Dunea en PWN produceren en leveren beiden drinkwater. Dunea aan bijna 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland, PWN aan bijna 1,5 miljoen mensen in de provincie Noord-Holland.

Deze bedrijven maken gebruik van dezelfde procesautomatiseringstandaard, genaamd Plenty®.

Project

Aan Plenty® ligt een Algemeen Bestek ten grondslag, dat functioneel is opgezet. Om de functionaliteit uit dit bestek te testen, is het Algemeen FAT/SAT-protocol in gebruik. Het Algemeen Bestek heeft onlangs een flinke update gekregen. Om deze reden moest het Algemeen FAT/SAT-protocol een metamorfose ondergaan. Daarnaast moest er meer focus gelegd worden op de leesbaarheid en traceerbaarheid van de testen en diende het testprotocol onderdeel te worden van een verificatiematrix.

Bijdrage KienIA

In overleg met de klanten is vroegtijdig besloten om het testprotocol vanaf scratch opnieuw op te zetten. KienIA heeft daarop het nieuwe Algemeen Bestek geanalyseerd op eisende teksten, deze als eisen gecategoriseerd naar verificatiemoment en verificatiemethode en vervolgens verwerkt in een verificatiematrix. Deze matrix was de basis voor het nieuwe Algemeen FAT/SAT-protocol. Bij de eisen die door testen geverifieerd moeten worden, zijn teststappen en verwachte testresultaten beschreven.

Resultaten KienIA

Tijdens dit project is niet alleen het product ‘verificatiematrix’ geleverd. Er is bij alle betrokkenen ook meer bewustwording ontstaan ten aanzien van verificatie en het aantoonbaar maken van eisen. Daarnaast is het de klanten duidelijk hoe zij nu zelf dit product kunnen en moeten oppakken om het binnen het bedrijf verder uit te werken met bedrijfsspecifieke kenmerken.

Reactie klant

Dunea en PWN hebben KienIA voor deze opdracht als een deskundige, meedenkende partij ervaren. Door middel van constructief overleg is in diverse iteratiestappen een eindresultaat tot stand gekomen waar Dunea en PWN content mee zijn. Vooral de inspanningen aan het begin van het traject zijn essentieel gebleken om de uiteindelijke vorm van het algemeen FAT/SAT-protocol, de verificatiematrix, tot stand te brengen.
Nadat ieder bedrijf zijn ‘specials’ in het protocol heeft verwerkt, zal het resultaat door middel van een zogenaamde nulmeting op een reeds gerealiseerde installatie worden uitgeprobeerd. Hierna zal het protocol zijn definitieve vorm hebben.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

17 maart 2017