Verbeteren Bediening en Besturing Oude IJssel – WRIJ

Verbeteren Bediening en Besturing Oude IJssel KienIA

De klant

WRIJ, voluit Waterschap Rijn en IJssel is het waterschap wat zorgt voor al het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Ze houden dit Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren, te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren en dijken te beheren.

Het werkgebied omvat zo’n 200.000 hectare verdeeld over 22 gemeenten, beheren en onderhouden ze ongeveer 4.000 km aan rivieren, beken en sloten en dat doet we onder andere met behulp van honderden stuwen, 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 210 gemalen en 140 kilometer dijken. Daarnaast beheren ze de Oude IJssel. Het waterschap houdt de vaargeul op diepte, beschermt de oevers onder andere tegen golfslag en beheert en bedient de sluizen en ophaalbruggen op afstand.

Project & bijdrage KienIA

De opdracht die KienIA voor en met WRIJ heeft uitgevoerd was zeer divers. WRIJ heeft KienIA al vroeg betrokken en gevraagd om met een team van KienIAnen mee te werken in een projectteam met als doel het verbeteren van de bediening en de besturing van de bruggen en sluizen op de Oude IJssel.

Tijdens het project zijn de volgende werkpakketten opgepakt en uitgevoerd:

 • Opstellen van een aannemingsovereenkomst en het schrijven van een uitvraag aan de markt met de scope van de uit te voeren werkzaamheden. Zoals het maken van een technisch uitvoeringsontwerp en de daadwerkelijke realisatie in het veld door een systemintegrator.
 • Begeleiding bij het contracteren van een system integrator die de gevraagde werkzaamheden uit moet voeren.
 • Opstellen van een set eisen die gebruikt moest worden tijdens het project, als leidraad is hiervoor de Landelijke Bruggen en Sluizen Standaard van Rijkswaterstaat gebruikt en is die op maat gemaakt voor het project.
 • Het opstellen van een compleet uitvoeringsontwerp waarin KienIA het functionele deel voor zijn rekening heeft genomen.

Resultaten KienIA

 • Topeisen traject en document als leidraad voor het totale traject.
 • In kaart brengen huidige systeem architectuur
 • Opstellen van een plaat met daarop de toekomstige systeem architectuur
 • Functionele Ontwerpen voor de 3 bruggen de sluis en een brug-sluis combinatie.
 • Per object een machineveiligheidsplan met daarin de grenzen van de machine.
 • Per object een risicobeoordeling conform NEN-EN-12100.
 • Software Design Specification (SDS) conform NEN-EN-IEC 62061.
 • Werkplekconcept bedienpost Doesburg voor bediening op afstand.
 • Ontwerprapport MMI en Basisomschrijving Bedienapplicatie per verschillend object.
 • Camera en luidsprekerplan.
 • Veiligheid en gezondheid plan ontwerpfase (V&G plan).
Vaardigheden

Gepubliceerd op

14 juni 2021