Ontwerpen proces automatisering WarmtelinQ – Gasunie

Gasunie warmtelinq kienia

De klant

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie en beheert en ouderhoud de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werkt Gasunie mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Ze zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Het Project WarmtelinQ 

Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan de aanleg van een ondergronds hoofdtransportleiding. Deze transportleiding transporteert restwarmte dat afkomstig is uit de industriële processen in de haven. De restwarmte verwarmt water dat gebruikt zal worden voor de duurzame verwarming van huizen, bedrijven en kassen.

De hoofdtransportleiding loopt straks van de Rotterdams haven via Delft naar het bestaande warmtenet in Den Haag. Bij Delft is er een aftakking die het Westland kan voorzien van warm water.

Trace Warmtelinq gasunie

Bijdrage KienIA

KienIA werkt mee om een betrouwbaar, goed te beheren en makkelijk uit te breiden PA  systeem voor te schrijven welke de gewenste hoeveelheid warmte veilig zal gaan transporteren. KienIA heeft een BoD (Basis of Design) Proces Automatisering opgesteld voor de eerste operationele Fase van WarmtelinQ waarin wordt beschreven hoe de automatisering de gewenste warmte zal gaan transporteren. KienIA werkt ook mee aan potentiële opvolgende fases van WarmtelinQ en hoe dat te automatiseren.

Wil je meer informatie over dit project? Lees meer op https://www.warmtelinq.nl/

Vaardigheden

Gepubliceerd op

20 juli 2021