Strategisch Meerjarenplan – De Dommel

De Dommel kienia

De klant 

Waterschap De Dommel (WDD) is verantwoordelijk voor droge voeten, voldoende en schoon water voor de circa 890.000 inwoners in het werkgebied regio Midden-Brabant. WDD onderkend het toenemende belang van procesautomatisering (PA) voor het bedrijven van de primaire processen. WDD streeft daarom naar een duurzame inzet van de PA.  

Het strategisch meerjarenplan PA 

KienIA heeft WDD geholpen met het opstellen van het strategisch meerjarenplan voor de PA. Dit plan beschrijft de ambities van WDD op het gebied van PA en is tot stand gekomen door gebruik te maken van het volwassenheidsmodel van KienIA.  

De lange termijn doelen van WDD liggen ten grondslag aan de nieuwe PA-ambitie. Het volwassenheidsmodel geeft inzicht in de huidige PA-volwassenheid en helpt bij het bepalen van de ambities. Op basis van deze ambitie is de strategie bepaald om de komende jaren de ambitie te gaan verwezenlijken. 

De drie stappen van de gehanteerde aanpak zijn: 

 1. Vaststellen huidige PA volwassenheid middels kwantitatieve en kwalitatieve scan; 
 2. Bepalen PA ambitie op basis van bedrijfsdoelen, ambitie en trends in de PA; 
 3. Opzetten meerjarenplan PA om vanuit de huidige PA situatie geheel voorspelbaar en gecontroleerd de gewenste PA volwassenheid te realiseren. 

Bijdrage KienIA 

 • Inzicht geven in de huidige mate van PA volwassenheid; 
 • Gezamenlijk met WDD het gewenste PA volwassenheidsniveau vaststellen; 
 • Maatregelen definiëren en die nodig zijn om de PA naar het gewenste niveau te brengen; 
 • Op maat gemaakt en gedragen advies betreffende de implementatie van de maatregelen; 
 • Bijdrage aan de succesvolle samenwerking binnen het team. 

Projectresultaten 

Het strategisch meerjarenplan heeft geleid tot: 

 • Draagvlak voor het meerjarenplan PA op het niveau van directie tot en met het uitvoerend personeel; 
 • Voorspelbare en gecontroleerde groei (van de volwassenheid) van WDD; 
 • Een begroting voor uitvoering van het meerjarenplan voor de komende 15 jaar; 
 • Benchmark t.o.v. andere waterschappen; 
 • Startpunt voor succesvolle samenwerking in de gehele keten omdat de eigen basis op orde is. 

”We wilden de lat een stuk hoger leggen qua professionaliteit en kwaliteit van onze PA. In dit traject heeft KienIA ons aan de hand genomen.”
Evert-Jan van den Dungen, Procesmanager PA 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

11 juni 2019