Beheer standaarden – Vitens

Kienia werk samen met Vitens

De klant

Vitens is een waterleidingbedrijf dat dagelijks 5,6 miljoen zakelijke en particuliere klanten, via het distributienetwerk van 49.000 kilometer en 96 productielocaties, voorziet van drinkwater. Dit betreft de levering van bijna 330 miljoen m3 drinkwater per jaar aan klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en gedeeltelijk in Drenthe.

Project

Vitens maakt gebruik van meerdere PA standaarden. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe uniforme PA standaard, die op termijn in de plaats zal komen van de bestaande PA standaarden. De afdeling I&PA is sinds kort formeel verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze PA standaarden. Om de standaarden goed in beheer te kunnen nemen, wil de afdeling I&PA de status van de verschillende PA standaarden duidelijk hebben en wil zij weten hoe beheer ingericht moet worden binnen de afdeling.

Bijdrage KienIA

KienIA adviseert de afdeling I&PA in de kennis en processen die nodig zijn voor het actief beheren en onderhouden van PA-standaarden. Daarbij wordt inzicht gegeven in de status van de verschillende standaarden inzichtelijk gemaakt. Zo wordt bekeken of er nog bijstelling nodig is en welke processen en organisatorische maatregelen nodig zijn voor het actief in beheer nemen van de PA standaarden.

Resultaten KienIA

Adviesrapport met een inhoudelijk advies over de in beheer te nemen standaarden en een organisatorisch advies voor de afdeling I&PA.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 november 2016