Standaardisatie – Hoogheemraadschap van Rijnland

Werkgebied hoogheemraadschap van Rijnland

De klant

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) is het eerste officiële waterschap in Nederland en gevestigd in Leiden. Het gebied waarin Rijnland werkt, strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied beslaat ruim 1100 vierkante kilometer groot en  wordt aan de westkant begrensd door de Noordzee. Er zijn vier boezemgemalen, Spaarndam, Halfweg, Katwijk en Gouda, waar geloosd wordt op respectievelijk het Noordzeekanaal, de Noordzee en de Hollandsche IJssel.

Project

Omwille van verregaande centrale procesvoering van de afdeling Watersystemen, wil het hoogheemraadschap de procesautomatisering (PA) van haar boezem- en poldergemalen verregaand standaardiseren. In de voorgaande jaren was er al een PA-standaard voor de afdeling Zuiveren opgesteld. In dit project wordt onderzocht wat de PA standaard voor de afdeling Watersystemen moet zijn en wat er hergebruikt kan worden van de PA standaard van de afdeling Zuiveren. Dit moet op een efficiënte wijze leiden tot de juiste PA standaard voor de afdeling Watersystemen.

Bijdrage KienIA

We begeleiden het proces om zicht te krijgen op de PA standaard en dragen inhoudelijk bij aan het definiëren van de gewenste standaard. Daarnaast ondersteunen we bij de analyse van herbruikbaarheid van de bestaande PA standaard van de afdeling zuiveren. Tot slot adviseert KienIA hoe de PA standaard tot stand moet worden gebracht in relatie tot de lopende en aanstaande PA projecten.

Resultaten KienIA

Een rapport waarin we advies geven over:

  • de gewenste PA standaard voor de afdeling Watersystemen;
  • de mate waarin hiervoor de bestaande Standaard van Zuiveren kan worden gebruikt;
  • het advies over de realisatie van de volledige PA standaard in relatie tot de lopende projecten.
Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 november 2016