Project Brugm@n – Rijkswaterstaat

Plattegrond brugm@n

De klant

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Project

Het projectencluster Brugm@n heeft het uitbesteden van het elektrotechnisch en werktuigkundig onderhoud aan alle beweegbare bruggen en sluizen in het werkareaal Noord-Brabant verzorgd. Daarnaast zijn de technische installaties van drie sluizen volledig gemoderniseerd, evenals de bediening op afstand van 18 beweegbare bruggen vanuit een nieuwe Nautische Centrale Tilburg.

Bijdrage KienIA

KienIA heeft expertise geleverd bij de contractvoorbereiding (opstellen vraagspecificaties) en aanbesteding van de projecten binnen het cluster Brugm@n. Wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van KienIA in deze projecten was het inpassen van de landelijke richtlijnen voor bediening op afstand van Rijkswaterstaat, inclusief het toepassen van veiligheidsvoorzieningen op SIL-2 niveau.

Resultaten KienIA

  • Stakeholder & klanteisenanalyse
  • Systeemspecificaties sluizen, bruggen, netwerkvoorzieningen
  • Advies toepassing Machinerichtlijn
  • Advies inpassen landelijke kaders bediening / veiligheidsvoorzieningen

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

3 maart 2015